Odznaka_4_psapKARWOWSKI Florian Bronisław (1895-1941?) kapitan saperów

Urodził się 23 VII 1895 r. w Przedborzu, w rodzinie Wawrzyńca i Zofii z Żerańskich. Rodzina wywodziła się z Mazowsza. Nie udało się ustalić, czym Karwowscy zajmowali się w Przedborzu.

Wg Roczników Oficerskich został zweryfikowany jako kapitan saperów Wojska Polskiego z 1 VI 1919 r. Oznacza to, że najprawdopodobniej podczas I wojny światowej został zmobilizowany do armii rosyjskiej i ponieważ legitymował się cenzusem wykształcenia, tam ukończył szkołę oficerską saperów.

Po odrodzeniu Państwa Polskiego wstąpił do Wojska Polskiego. Wg spisu oficerów WP na 1 VI 1921 r. był porucznikiem na etacie 4. Pułku Saperów, przydzielonym do Dowództwa Okręgu Generalnego Kielce.

Na pewno w okresie lat 1923-25 służył w 4. Pułku Saperów w Sandomierzu. W 1925 r. występował już jako kapitan. W 1928 r. wykazano go w strukturze 5. Pułku Saperów w Krakowie. W 1932 r. był kierownikiem jednego z dwóch składów w Pomocniczej Składnicy Inżynierii w Grodnie.

Z tego roku pochodzi informacja, iż przygotował opracowanie dotyczące życia Wojska Polskiego, które złożył II Wiceministrowi Spraw Wojskowych.

W 1934 r. nadal mieszkał w Grodnie, lecz był już oficerem stanu spoczynku, przewidzianym do użycia na wypadek wojny.

Kolejna informacja o nim pochodzi już z okresu II wojny światowej. 25 II 1941 r. przybył w transporcie więźniów z guberni radomskiej do KL Auschwitz. Musiał więc powrócić na ten teren, skoro tu został aresztowany.

Florian Karwowski został zapisany w ewidencji obozowej jako urzędnik i oznaczony numerem 10624. Dalsze losy nieznane.

Spis oficerów służących czynnie w dniu 1.6.21 r., Warszawa 1921; Jednodniówka 4-go pułku saperów, Sandomierz 1925; http://lwww.straty.pl/index.php/pl/szukaj-w-bazie; http://www.caw.wp.mil.pl/biuletyn/b12/b12_4.pdf; http://www.rodzinastrychalskich.pl/index.php

Wojciech Zawadzki