KLEPACZEWSKI Stefan (1887-1940) Katyńczyk

Urodził się w Przedborzu – Widomie w rodzinie Karola i Marianny z Komisarskich. Rodzina wywodziła się z Szydłowca. Wiadomo o nich ponadto, że w 1886 r. urodził im się również w Przedborzu syn Władysław.

Stefan musiał brać udział w pierwszej wojnie światowej w wojsku rosyjskim. Do Policji Państwowej wstąpił po odzyskaniu niepodległości w 1919 r. Do 4 V 1938 r. pełnił służbę na Posterunku w Czermnie, powiat konecki. Później został zastępcą komendanta Posterunku w Chlewiskach w stopniu starszego posterunkowego.

Po wybuchu wojny we wrześniu 1939 r., zgodnie z otrzymanym rozkazem ewakuował się na wschód. Dostał się do niewoli sowieckiej. Osadzony w Ostaszkowie, został zamordowany w tzw. „zbrodni katyńskiej” w kwietniu 1940 r. w Twerze. Miał 53 lata. Spoczywa na Polskim Cmentarzu Wojennym w Miednoje.

Pośmiertnie w 2007 r. awansowany do stopnia aspiranta Policji Państwowej.

Wg niepotwierdzonej informacji miał żonę Feliksę, córkę Halinę oraz synów Jana i Huberta.

www.radaopwim.gov.pl; http://rodzinastrychalskich.pl/index.php/asc/urodzenia

Wojciech Zawadzki