KOPPE Zofia Jadwiga (1921-2000) dr med. chirurg, działaczka Towarzystwa Przyjaciół Przedborza

Urodziła się 27 III 1921 r. w Łodzi w rodzinie nauczycielskiej. Maturę uzyskała w Gimnazjum C. Waszczyńskiej w Łodzi, w 1938 r. Studiowała na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Łódzkiego w l. 1945–1949. Dyplom lekarza uzyskała w Akademii Medycznej w Łodzi w 1951 r., natomiast doktorat nauk medycznych w 1967 r. Praktykę lekarską odbywała w Przedborzu, który po latach wspominała z wielkim sentymentem.

Pracą zawodową związała się z Kliniką Chirurgiczną Akademii Medycznej w Łodzi. W 1960 r. zorganizowała Przychodnię Urazów Ręki, którą prowadziła do 1990 r. W zakresie chirurgii ręki opublikowała w czasopiśmiennictwie fachowym kilkanaście prac naukowych. W 1974 r. była organizatorem Sekcji Chirurgii Ręki w Polskim Towarzystwie Chirurgicznym. Była biegłym sądowym od 1983 r.

Wielką jej pasją stało się szeroko pojmowane krajoznawstwo, opieka nad zabytkami i ochrona przyrody. W środowisku Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego była m.in. lekarzem wszystkich Rajdów Świętokrzyskich. Zdobyła uprawnienia organizatora turystyki, przodownika turystyki górskiej, przodownika turystyki pieszej i Honorowego Przodownika Turystyki Pieszej. Udzielała się także we władzach Oddziału Łódzkiego oraz Zarządu Wojewódzkiego PTTK w Łodzi.

Z werwą przystąpiła do powstałego w 1978 r. z inicjatywy (zob.) Zdzisława Lipińskiego, Oddziału Łódzkiego Towarzystwa Przyjaciół Przedborza. Odwiedzała Przedbórz przy każdej nadarzającej się okazji, m.in. z okazji kolejnych rocznic nadania praw miejskich m. Łodzi.

Odznaczona m.in. Honorową Odznaką Miasta Łodzi, Srebrną i Złotą Odznaką Honorową PTTK, Srebrną i Złotą Odznaką Ligi Ochrony Przyrody oraz medalem „Za zasługi dla Akademii Medycznej”.

Zmarła 9 III 2000 r. w Łodzi. Spoczęła na Starym Cmentarzu przy ul. Ogrodowej, w części ewangelickiej.

Nowakowski  Tadeusz, Przedbórz i okolice, przewodnik turystyczno-krajoznawczy, Piotrków Trybunalski 1991; https://pl.wikipedia.org/wiki/Zofia_Keppe

Wojciech Zawadzki