KORDOWSKI Józef (1877-1939) wójt gminy Przedbórz

Urodził się w Sielpi, w rodzinie Ludwika i Eufrozyny. Do Przedborza przybył jako pisarz Gminy (wiejskiej) Przedbórz, do której należały okoliczne wioski z Wolą Przedborską włącznie.

Wg wspomnień (zob.) Jadwigi Zielińskiej na początku lat 20-tych:

(…) wójtem gminy i jednocześnie pisarzem był Józef Kordowski. Z nim współpracował jako praktykant późniejszy były sekretarz tej Gminy Stefan Łabendowicz (zob.: Łabendowicz Wincencja).

Zamieszkiwał z rodziną w budynku gminy (ob.: Muzeum Ludowe Ziemi Przedborskiej), na rogu ul. Kieleckiej i Pocztowej.

Równolegle do funkcji zawodowej uczestniczył w życiu miasta. W 1917 r. wybrano go radnym i sekretarzem Rady Miejskiej. Był też członkiem Rady Zdrowia, utworzonej na mocy reskryptu CK Komendy Powiatowej w Końskich z 2 X 1917 r., do walki z szerzącymi się epidemiami chorób zakaźnych.

W czerwcu 1931 r. wszedł w skład Komitetu Budowy Szkoły w Przedborzu. Zmagania głównie finansowe władz miejskich i gminnych w tej sprawie trwały kilka lat. W 1936 r. za jego pośrednictwem Rada Gromadzka Woli Przedborskiej uchwaliła bezpłatne wydanie na ten cel 450 m³ kamienia z kamieniołomu Majowa Góra. Dzięki temu już 1 IX 1937 r. oddano do użytku część gmachu Szkoły Powszechnej nr 2.

W 1939 r. (?) zakończył kolejną kadencję sprawowanej władzy wójtowskiej i zdecydował się odejść na emeryturę. W związku z zakończeniem pracy został odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi. Na stanowisku wójta zastąpił go Michał Kamiński.

Ożeniony z Julianną z Kosmulskich (1884 Końskie-1968 Kielce). Brat jego żony Roman był burmistrzem Przedborza w l. 1918-1925 (zob. jego syn: Kazimierz Kosmulski). W tym małżeństwie przyszło na świat 3 synów: Stanisław (1902 Przedbórz – 1961 Kraków), (zob.:) Wacław (1907 Przedbórz – 1940 Katyń) i Zdzisław (1919 Przedbórz-?) oraz 6 córek słynących z urody: Natalia (1903 Przedbórz – 1985 Kielce), Zofia zamężna Grela (1905 Przedbórz – ? Kielce), Krystyna (1909 Przedbórz – 1931 Przedbórz), Helena wyszła za (zob.) Jerzego Biriukowicza, powtórnie zamężna: Dziennik (1912 Przedbórz – ? Końskie), Janina zamężna Laszczyk (1912 Przedbórz – ? Przedbórz) i Jadwiga (1926 Przedbórz).

Zmarł 8 X 1939 r. w Przedborzu i spoczął na miejscowym cmentarzu.

Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim, Akta m. Przedborza, zespół 687; Z. W. Lipiński, Rodzina Kordowskich, mnps; K. Kozakiewicz, Wspomnienia burmistrza miasta Przedborza 1939-1942, brm., mnps; Wspomnienia Jadwigi Zielińskiej, mnps; J. Rutowicz, Społeczeństwo Przedborza w XIX i początkach XX wieku, Zarys problematyki [w:] „Zeszyty Radomszczańskie” t. II, Radomsko 2008.

Wojciech Zawadzki