kordowskiKORDOWSKI Wacław Wiktor (1907 – 1940) Katyńczyk

Urodzony 10 III 1907 r. w Przedborzu, pow. konecki. Syn (zob.) Józefa i Julianny z Kosmulskich. Ojciec był wpierw sekretarzem, a później długoletnim wójtem gminy Przedbórz. Naukę szkolną rozpoczął w Przedborzu. Kontynuował ją w gimnazjum w Częstochowie, które ukończył w 1929 r. Służbę wojskową rozpoczął w Szkole Podchorążych Rezerwy Piechoty nr 10 w Nisku, którą ukończył w 1930 r. Studiował zaocznie prawo. Pracował jako komornik Sądu Grodzkiego w Iłży. Posiadał przydział mobilizacyjny do 2. Pułku Piechoty Leg. Był żonaty, miał córkę Jolantę.

Jego udział w działaniach wojennych w 1939 r. pozostaje niewyjaśniony. Nieznane też są okoliczności dostania się do niewoli sowieckiej. Był więziony w obozie jenieckim w Kozielsku, skąd został przewieziony do miejsca kaźni w Katyniu (lista wywózkowa nr 029/2, nr teczki personalnej 3637 – IV 1940 r.) Podczas ekshumacji w 1943 r., jego zwłoki zidentyfikowano pod nr 3164.

Brat Janiny Laszczyk; rodzina przez długie lata obchodziła rocznicę jego śmierci. Awansowany pośmiertnie 11 XI 2007 r. na porucznika.

CAW AP 11796, MiD WIH, Kozielsk, Lista wywózkowa 029/2 [w:]Wojskowy Przegląd Historyczny 1990 nr 3-4, J. Tucholski, Mord w Katyniu, Warszawa 1991; Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, T. V Polscy jeńcy wojenni i internowani, Pruszków 1996, tu: błędna data urodzenia: 3 V 1907; Katyń, Księga Cmentarna Polskiego Cmentarza Wojennego, Warszawa 2000 (tam fotografia; K. Kozakiewicz, Wspomnienia burmistrza Przedborza 1939-1942, mnps; W. Zawadzki, Zapomniana lista [w:] Gazeta Radomszczańska, 25 V 2005 r.; Lista awansów Katyńczyków – poz. 5704.

Wojciech Zawadzki