kosmulski_kazimierz 7KOSMULSKI Kazimierz (1912-1979) sędzia, radca prawny, prezes Oddziału PTTK w Końskich

Urodził się 25 II 1912 r. w Przedborzu, w rodzinie Romana i Heleny. Jego ojciec był burmistrzem Przedborza w l. 1918?-1925.

W Końskich ukończył Szkołę Powszechną oraz gimnazjum. Po maturze w 1930 r. podjął studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim.

Aplikację sędziowską odbył w sądzie w Radomiu i tam pracował przez okres okupacji niemieckiej. Po wojnie powrócił do Końskich. Początkowo był asesorem, a później sędzią Sądów Grodzkich w Przedborzu i Końskich. Wskutek nacisków i ingerencji władz w stosunku do prowadzonych przez niego spraw oraz zastrzeżeń wobec ferowanych wyroków, zrezygnował z tej pracy.

Od 1951 r. pracował jako radca prawny w wielu koneckich zakładach pracy, m.in. w Powiatowym Związku Gminnych Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”, Koneckich Zakładach Przemysłu Terenowego, Koneckich Zakładach Odlewniczych.

Jeszcze podczas studiów, w 1938 r. wstąpił w szeregi Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. Tę działalność przerwała wojna. W 1953 r. został członkiem Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Przez kilka lat był przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Oddziału PTTK w Końskich. W l. 1963-1969 był prezesem Oddziału, a później do śmierci w 1979 – wiceprezesem  Zarządu tego Oddziału. W 1969 r. przyczynił się do uzyskania pierwszego lokalu na siedzibę Oddziału oraz podjęcia działalności gospodarczej przez Biuro Obsługi Ruchu Turystycznego. Był też w gronie inicjatorów turystyki motorowej w regionie, m.in. Ogólnopolskiego Rajdu Odlewników i Metalowców. Za jego prezesury oddano pierwsze odcinki znakowanych szlaków turystycznych w powiecie koneckim. Zabiegał o ochronę dóbr kultury w polu Komisji Opieki nad Zabytkami.

Przez dwie kadencje, w okresie l. 1972-77 był członkiem Zarządu Wojewódzkiego, a następnie  Zarządu Okręgu PTTK w Kielcach. Był także delegatem na Krajowy Zjazd PTTK, oraz członkiem Głównego Sądu Koleżeńskiego Towarzystwa.

Swoimi zdolnościami organizacyjnymi, doświadczeniem życiowym i zaangażowaniem w działalność Towarzystwa – oceniał jego biograf – przyczynił się w sposób znaczący do rozwoju krajoznawstwa i turystyki w regionie świętokrzyskim.

Zmarł 22 II 1979 r. w Końskich i został pochowany na tamtejszym cmentarzu parafialnym.

Był wyróżniony m.in.: Złotym i Srebrnym Krzyżami Zasługi, Złotą Odznaką „Zasłużonego Działacza Turystyki”, Złotą Odznaką „Za Opiekę nad Zabytkami”, odznaką „Za Zasługi dla Kielecczyzny”, Złotą i Srebrną Odznakami Honorowymi PTTK, Złotą Odznaką Zasłużonego Działacza  Zrzeszenia Prawników Polskich, Medalem 100-lecia Turystyki Polskiej.

Archiwum IPN w Kielcach, Akta Sądu Groidzkiego w Przedborzu; wykorzystano biogram K. Kosmulskiego autorstwa Wojciecha Paska opublikowany [w:] Słowniku Biograficznym Krajoznawców Kielecczyzny, pod redakcją A. Rembalskiego, Kielce 2008 nadesłany przez Krzysztofa Dorcza;  materiały autora; foto: http://www.pttk-konskie.dmkhosting.net/modules.php name=News&file=article&sid=18

Wojciech Zawadzki