KUBISZEWSKI Jan (1921-2008) nauczyciel, kapelmistrz orkiestry strażackiej 

Urodził się 9 V 1921 r. w Żarnowie, w rodzinie ślusarza Antoniego i Marii Kubiszewskich. Ojciec pracował w zakładzie swego brata.

Jan ukończył Szkołę Powszechną w Żarnowie i podjął naukę w Gimnazjum i Liceum w Końskich, którą jednak przerwał z powodu trudnych warunków materialnych rodziny. Po wojnie kształcił się korespondencyjnie w Gimnazjum i Liceum Robotniczym w Łodzi.

W 1946 r. został organistą w kościele pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny i św. Mikołaja w Czermnie. Pracę tę kontynuował do 1950 r. Jednocześnie, już od 1 XI 1947 r. podjął pracę w Szkole Podstawowej w Czermnie, jako nauczyciel niewykwalifikowany. Kwalifikacje nauczycielskie uzyskał w 1953 r. Aktywny w życiu szkoły, reżyserował przedstawienia szkolne. Wg Mariana Adamczyka:

Na jedno z takich przedstawień wystawianych w czermińskiej szkole pt. „Najszczęśliwsza z sióstr” Ewy Szelburg-Zarembiny w dniach 12 i 14 lutego 1948 r. przyjechały furmankami – mimo zimy – dzieci ze szkół Lipy, Skórnic, Fałkowa, Borowej, Starzechowic i Koliszów.   

Z kolei, w dniach 7 i 13 kwietnia 1958 r. na scenie szkoły wystawiono wodewil w reżyserii Jana Kubiszewskiego pt. „Skarb Stefana Zięby”. Dochód przeznaczono na budowę nowej remizy strażackiej.

Pracował w tej szkole do 31 VIII 1959 r. Od 1 IX 1959 r. podjął pracę w szkole Podstawowej nr 2 i Liceum Ogólnokształcącym w Przedborzu. Wraz z rodziną zamieszkał w nowo wybudowanych blokach przy ul. Mostowej. W l. 1959-62 kształcił się na Wydziale Zaocznym Studium Nauczycielskiego w Łodzi. W roku szkolnym 1959/60 powierzono mu obowiązki kierownika Powiatowego Ośrodka Metodycznego śpiewu i muzyki na teren powiatu koneckiego. Z tego powodu miał obniżone pensum nauczycielskie o 8 godzin tygodniowo.

Tadeusz Michalski podał informacje, że Jan Kubiszewski prowadził chór 4-głosowy i orkiestrę mandolinistów przy Spółdzielni Pracy „Wrzeciono” oraz iż od 1964 r. był dyrektorem szkoły zawodowej ZDZ w Przedborzu.

Z dniem 31 VIII 1966 r. odwołany z funkcji zastępcy dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 i Liceum Ogólnokształcącego  w Przedborzu z powodu zmian organizacyjnych, tj. połączenia obu szkół podstawowych. Od roku szkolnego 1966/67 był nauczycielem muzyki i języka polskiego w nowo wybudowanej „tysiąclatce”, Szkole Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego. Prowadził chór szkolny. Udzielał także prywatnych lekcji nauki gry na akordeonie.

Przez wiele lat prowadził orkiestrę strażacką. W 1996 r. z inicjatywy Andrzeja Rakowskiego władze miejskie powołały Miejską Orkiestrę Dętą kontynuującą tradycje dawnej orkiestry strażackiej z kapelmistrzem, od 1997 r. Janem Kubiszewskim na czele. Orkiestra uczestniczyła w uroczystościach państwowych, kościelnych, weselnych i pogrzebowych. Wg informacji w piśmie „Ogniwo” z 1998 r., w jej składzie byli:

klarnety – Sylwester Jakubczyk, Sławomir Rakowski

trąbki – Tadeusz Niebelski, Andrzej Rakowski, Paweł Buc, Robert Jaworski, Henryk Staszewski, Mikołaj Grochola

saksofony – Zygmunt Kaczmarek, Józef Juszczyk, Marek Stelmaszczyk, Tadeusz Łyszczarek, Marcin Rakowski

bas – Zygmunt Auguścik

bęben – Kazimierz Ciarkowski

werble – Henryk Kowalczyk

czynele – Wiesław Kwiatkowski

Podkreślono także godny wkład pracy kapelmistrza w przygotowanie każdego występu.

Większość instrumentów jest własnością poszczególnych członków orkiestry, kilka jednak dzięki (zob.) Jarosławowi Zimnemu wypożyczył Urząd Miejski a bęben dokupiła p. Zając. Jednakowe koszule dla orkiestry ufundował Marek Świech.

W 2003 r. Tadeusz Michalski pisał o dokonaniach orkiestry:

Swoje istnienie i piękne umundurowanie orkiestra zawdzięcza pomocy Urzędu Miejskiego, Straży Pożarnej i sponsorom. Orkiestra w ostatnich latach występowała również w innych miejscowościach, dając popisowe koncerty, np. na krakowskim Rynku, w Licheniu – z okazji 150-lecia koronacji Matki Boskiej Licheńskiej, w Kalwarii Zebrzydowskiej – przed ostatnim przyjazdem papieża, kilkakrotnie na Jasnej Górze w Częstochowie.         

Zmarł w 2008 r. i spoczął na cmentarzu parafialnym w Czermnie.

Odznaczony Dyplomem Ministra Oświaty za likwidację analfabetyzmu (1951), Dyplomem Ministra Kultury i Sztuki za krzewienie kultury muzycznej (1951), Złotym Krzyżem Zasługi (1975), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1986), dyplomem i wpisem do Księgi Zasłużonych dla Miasta i Gminy Przedbórz (1986), Dyplomem i Pucharem Burmistrza Miasta Przedborza: Przedbórz – Kapelmistrzowi Miejskiej Orkiestry Dętej.

Archiwum Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Przedborzu, Akta Jana Kubiszewskiego; Tadeusz Michalski, Przedborscy herosi i mocarze, Przedbórz 2002/2003, s. 36-37, 78-79 tam fot. oraz błędna informacja, jakoby J. Kubiszewski ukończył wyższe studia muzyczne; Marian Adamczyk, Czermno i okolice, historia miejscowości, Końskie 2012, s. 176 i 185, 193, 228, 229; „Ogniwo” nr 7, lipiec 1998; Wiesław Domagała, Początek Tysiąclatki w Przedborzu http://www.przedborz.com.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=575&Itemid=1

Wojciech Zawadzki