KULIS Ignacy (1918-1945) ofiara II wojny światowej

Urodził się 2 II 1918 r. w rodzinie Romana (1859-1919) i Józefy z Góreckich w Miejskich Polach, w gminie Przedbórz. Miał siostrę Marię (1912-?) zamężną Sobczyk. Żonaty z Franciszką z domu Bińkowska. Zamieszkiwali w Miejskich Polach pod nr. 33.

Podczas wojny 2 II 1941 r. został przymusowo wywieziony z Przedborza na roboty do Niemiec.

Wg zeznań jeńca Filipa Pusza, Kulis pracował u gospodarza w miejscowości Lotningen. W lipcu 1944 r. został zabrany do kopania okopów. W grupie 3 jeńców zbiegli z wyznaczonego miejsca do wsi Mechel pow. Bitburg w Nadrenii-Palatynacie. Tam podjęli pracę u gospodarzy na roli. 17 II 1945 r. rano wkroczyły do tej miejscowości wojska amerykańskie. W toku walki dom w którym mieszkał Ignacy Kulis został zburzony bezpośrednim trafieniem pocisku artyleryjskiego, a on zginął pod gruzami. Jego zwłok nie znaleziono.

Ogłoszenie o jego zaginięciu na wniosek Sądu Grodzkiego w Przedborzu zostało opublikowane w „Monitorze Polskim” z 7 VII 1948 r. Wobec tego, że Ignacy Kulis nie zgłosił się na to wezwanie, ani nie ujawniono żadnych nowych okoliczności jego zaginięcia sąd uznał, że zginął on w związku z działaniami wojennymi. Datę śmierci ustalono sądownie na 9 V 1945 r.

Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, Delegatura w Kielcach, Sąd Grodzki w Przedborzu, sygn. akt (Zg. 12/48) – IPN Ki 58/1670; http://www.rodzinastrychalskich.pl

Wojciech Zawadzki