LARECKA Marianna Waleria (1818-1903) ostatnia z Leskich

Urodziła się 11 XII 1818 r. w Przedborzu, w rodzinie exaktora dochodów konsumpcyjnych, późniejszego ekspedytora poczt i burmistrza (zob.) Franciszka Leskiego i Konstancji z Czapalskich.

Jej małżeństwa są dowodem uznania i szacunku, jakim w okolicy darzono przedborską rodzinę Leskich.

Jako 17-letnia panna 5 X 1836 r. zaślubiła w przedborskim kościele 22-letniego nauczyciela(?) Michała Wereckiego pochodzącego z Bodzentyna, syna Wincentego i Józefy ze Stebelskich. O tym małżeństwie nic więcej nie wiadomo. Mąż zmarł młodo.

W wieku 32 lat powtórnie stanęła przed przedborskim ołtarzem 10 VII 1851 r. poślubiając 35-letniego wdowca, burmistrza miasta Radoszyce, Antoniego Lareckiego, syna Józefa i Magdaleny z Markowskich.

Larecki wcześniej był pisarzem i wiceburmistrzem Radoszyc. W czerwcu 1862 r. przez Rząd Gubernialny Radomski został zatwierdzony na stanowisku burmistrza. Wiadomo o nim, iż po wybuchu powstania styczniowego w 1863 r., jako burmistrz sprzyjał działaniom niepodległościowym i agitował ochotników do partii majora Hipolita Zawadzkiego, która został rozbita w lasach Ormanichy koło Szkucina. W r. 1869 władze rosyjskie pozbawiły Radoszyce liczące ok. 2000 mieszkańców praw miejskich, rzekomo za udział mieszkańców w powstaniu. Mieszkańcy zostali zobowiązani do wyboru wójta i 2 ławników.

Po śmierci męża Marianna Waleria Larecka osiadła w Przedborzu. Ona też była spadkobierczynią rodzinnych pamiątek i dokumentów.

Zmarła 5 I 1903 r. w Przedborzu w wieku 84 lat, jako ostatnia z rodziny Leskich.

„Dziennik Urzędowy Guberni Radomskiej”6 (18) sierpnia 1855 r.; Dodatek I do nr.5 „Dziennika Urzędowego Guberni Radomskiej” 19(31) stycznia 1857 r.; Dodatek I do nr. 23 „Dziennika Urzędowego Guberni Radomskiej” 20 maja (1 czerwca) 1861 r.; Dodatek I do nr. 25 „Dziennika Urzędowego Guberni Radomskiej” 2(14) czerwca 1862 r.; Stanisław Kazimierz Staciwa, Dzieje Radoszyc, t. I i II, Kielce 2011; Tadeusz Michalski, Przedborscy herosi i mocarze, Przedbórz, 2002/2003; http://www.rodzinastrychalskich.pl; http://www.konskie.org.pl

 Wojciech Zawadzki