ŁASKI Jan (1907-1944?) żołnierz ruchu oporu

Syn Stanisława i Franciszki z Bińkowskich. Pochodził z Bąkowej Góry. 19 X 1930 r. w przedborskim kościele zaślubił 19-letnią Helenę Krawczyk, córkę Walentego i Agnieszki z Szopów, zamieszkałych w Pohulance.

Aresztowany 30 XI 1943 r. w pogromie przedborskiej konspiracji, wskutek donosów rodzimych zdrajców i renegatów „za posiadanie broni i udział w napadach”. Był jedynym z grona Przedborzan, którego oskarżono tym konkretnie sformułowanym zarzutem. Na niemieckim afiszu wśród 29 skazanych na karę śmierci, (przy czym na osobach od nr 1 do 10 wyrok wykonano od razu) widnieje 11 nazwisk żołnierzy Polski Podziemnej z Przedborza (zob. Łukaszewicze, Marian i Stefan) traktowanych jako zakładnicy. Jana Łaskiego zapisano tam pod poz. 20. Został zesłany do obozu koncentracyjnego KL Gross Rosen. W zachowanej dokumentacji obozu brak informacji o jego śmierci.

Nie udało się ustalić do jakiej należał organizacji konspiracyjnej w Przedborzu.

Wilczur Jacek E., Sosny były świadkami, Ziemia konecka w latach okupacji 1939-1945, Warszawa 1982 oraz: Kacperski B., Wroniszewski J. Z., Wroniszewski J. K., Końskie i powiat konecki 1939-1945, Część VI, Konecka Księga Pamięci – błędnie podają, że został rozstrzelany 2 X 1943 r.; Zawadzki Wojciech, Imienna Lista Ofiar m. Przedborza w II wojnie światowej, Przedbórz-Bydgoszcz 2010; http://www.rodzinastrychalskich.pl

  Wojciech Zawadzki