LEDERMAN Josek (1904-1941) pomocnik piekarza

Urodził się w 1904 r. w Przedborzu. Uprawniony jest domysł, iż aresztowany został w gettcie dla Żydów w Przedborzu w związku z wykonywanym zawodem. Zapewne wg. Niemców popełnił przestępstwo, gdy „nielegalnie” przekazał komuś bochenek chleba. Zesłano go m.in. wraz z grupą przedborzan-Polaków do niemieckiego obozu koncentracyjnego (kl. – koncetrationlager) Auschwitz. Otrzymał tam nr obozowy 22175.

Po przybyciu do obozu 25 X 1941 r., wg wspomnień ks. Zygmunta Gaja: zaczęło się niemiłosierne torturowanie Żydów z naszego transportu. Pamiętam był z Przedborza Żyd, nazwiska nie pamiętam, na imię mu było Josek. Tego tak pobito, że nie wiem czy długo pożył.

Zmarł w kl. Auschwitz 3 XI 1941 r.

PMAB, list ks. Z. Gaja z 8 III 1956 r.

Wojciech Zawadzki