LEMBKE Karol Wilhelm (1798-1865) kupiec drzewny, protoplasta przedborskiej gałęzi rodu

Pochodził z obszaru dzisiejszego Pomorza Zachodniego, urodził się w Lipianach (Lippehne) dnia 12 III 1798 r. Ojcem jego był komisarz Carl Wilhelm Lemcke (1770–1845), syn królewskiego radcy Paula Samuela Lemcke posiadacza folwarku Goerlsdorf (Góralice koło Chojny). Pięcioletni Karol Wilhelm osierocony został w r. 1803 przez matkę Christine z d. Haase (ur. w 1771 r., poślubiona przez Carl’a Wilhelm’a Lemcke seniora w 1795 r., zmarła w wieku lat 32 w Lipianach).

Karol Wilhelm miał po matce Christine trzy rodzone siostry urodzone również w Lipianach: Caroline Florentine (1796), Ulricke Wilhelmine (1799) i Albertine Henriette (1803) oraz przyrodniego brata Julius’a.

Już po kilku tygodniach od śmierci żony, ojciec Karola ożenił się 9 X 1803 r. z Albertine Philippine Schoenwald, najmłodszą córką Carl’a Schoenwald’a nadleśniczego z Schoenfluess (Trzcińsko Zdrój?).

Młody Karol Wilhelm w latach 20-tych XIX w. pojawił się w Przedborzu, gdzie (zob.) Wojciech Lange uspławniał rzekę Pilicę, uruchamiał kamieniołomy, ciął Puszczę Przedborską i budował parową fabrykę sukna. Zapewne zbliżając się do rodziny Exaktora Dochodów Skarbowych, późniejszego burmistrza (zob.) Franciszka Ksawerego Leskiego, Lembke szybko stał się dość znaczącą postacią. W tym czasie mieszkał w rozbudowującym się lewobrzeżnym przedmieściu Przedborza – Widomie, figurując jako „kupiec drzewny”.

Dnia 22 V 1828 r. odbył się jego ślub z młodszą siostrą Konstancji, żony Franciszka Leskiego, Zofią Nepomuceną Czapalską, córką radomszczańskiego aptekarza Bernarda Czapalskiego i Heleny ze Skibińskich. Podkreślić trzeba, że w metryce małżeństwa stan obojga małżonków zapisano Gen. Dom. A jednym ze świadków był burmistrz Przedborza (zob.) „Antoni Widuliński szwagier oblubienicy”. Zofia Czapalska urodziła się w Radomsku i tam została ochrzczona 10 V 1807 r. (w akcie chrztu odnotowano stan ojca nobilis).

Niestety, ukochana Zofia zmarła w maju 1829 r., dokładnie miesiąc po urodzeniu syna Karola Henryka. Rozpacz Karola Wilhelma po śmierci Zofii wyczuwa się czytając zachowane do dziś epitafium (wcześniej: pomiędzy ołtarzami św. Aleksego i św. Antoniego), na ścianie kruchty w wieży kościoła w Przedborzu:

D.O.M.

Nie uszły tey natrętney śmierci twe powieki

Odpoczywasz wtem grobie Żono ulubiona

Lecz pamięć twa w mym sercu trwać będzie nawieki

Choć od głazu zimnego jesteś przywalona.

Zofiia z Czapalskich Lembke

żyła lat 22 zmarła wdniu 20. Maia 1829

Prosi o pobożne westchnienie.

Pierworodny syn Karol Henryk dożył zaledwie trzech lat, umarł w 1832 r.

Drugą żoną Karola Wilhelma została siostrzenica Zofii, córka burmistrza Miasta Narodowego Przedborza Franciszka Ksawerego Leskiego, Emilia Konstancja urodzona w Przedborzu w 1817 r.

To małżeństwo zapoczątkowało przedborską gałąź rodziny Lembków. Ich potomstwo, to: Karolina Konstancja ur. w Przedborzu w r. 1836 po mężu Grabowska; Konstancja Emilia urodzona w 1838 r. „na Widomie”, żona „expedytora poczt w m. Przedborzu” (zob.) Edmunda Winiarskiego oraz Edmund Wilhelm ur. w 1840 r., który był skarbnikiem miasta Przedborza.

W latach trzydziestych i czterdziestych XIX w., w okresie prosperity Przedborza, Karol Wilhelm odnosił sukcesy gospodarcze. Odnotowano, że w 1836 r. był posesorem Starey Wsi, a w 1838 r. „Policzka i innych”. Około 1845 r. zamówił u znakomitego malarza, prawdopodobnie w Warszawie, portret dla siebie i swojej żony. Na konterfekcie Karol Wilhelm godnie prezentuje baretkę pruskiego Krzyża Żelaznego w wersji dla „niewalczących”.

Karol Wilhelm Lembke był ewangelikiem. Przedbórz był w XIX w. filiałem parafii ewangelickiej w Piotrkowie (1855-1857), a następnie w Kielcach. Filiał liczył około 570 dusz, 3 szkoły z 3 nauczycielami. Do Przedborza dojeżdżali duchowni z Piotrkowa, Tomaszowa i Kielc. Nabożeństwa odbywały się w sali przystosowanej do potrzeb liturgicznych w miejscowej tkalni na Widomie. Wg protokołu wyboru nowego składu kościelnego dla filiału ewangelicko-augsburskiego w mieście Przedborzu z 17 III 1860 r.

Lembke Karol, obywatel miasta Przedborza, urodzony w m. Szczecinie w kraju Pruskim, lat 62 liczący, żonaty

wszedł do składu Kollegium Kościelnego w Przedborzu.

Zmarł 14 II 1865 r. w Przedborzu.

Emilia Konstancja z Leskich Lembke zmarła w Przedborzu w 1895 r. i jest pochowana na miejscowym cmentarzu (prawdopodobnie w tym samym miejscu pochowano wcześniej Karola Wilhelma Lembke, ale nie odnotowano tego w księgach parafialnych, jako że był ewangelikiem).

Akta stanu cywilnego i księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickich w Bąkowej Górze, Niedośpielinie, Radomsku, Przedborzu i parafii ewangelicko-augsburskiej w Kielcach; Lech Grodzicki, Rodzina Lembke z Przedborza (…), „Gens” 2003-2004, s. 35 – 53; portrety udostępnił artysta fotografik Tytus Grodzicki.

Lech Grodzicki