t_lich_1_955LICH Tadeusz (1920-1993) urzędnik pocztowy

Urodził się 3 XII 1920 r. w Przedborzu, w rodzinie Andrzeja i Franciszki z Krakowiaków. Podczas wojny został zatrudniony na poczcie w Przedborzu jako pracownik fizyczny. Pracował na różnych stanowiskach. W pewnym okresie obsługiwał rejon wiejski jako doręczyciel, pełnił również dyżury na centrali telefonicznej.

Związany z ruchem oporu pocztowców, podsłuchiwał rozmowy telefoniczne z Niemcami, otwierał i niszczył donosy do żandarmerii niemieckiej, ostrzegał Polaków o donosach i grożących im aresztowaniach. M.in. przejął i zniszczył donosy na (zob.:) Stefana Zawadzkiego oskarżonego o niepodległościową działalność konspiracyjną oraz na Strojkowskiego za nielegalny ubój świni. Wykrył, że niemieckim konfidentem jest znany przedborski fotograf, pełniący funkcję doręczyciela poczty na teren przedborskiego getta, Izaak Lewin. Lich przekazał tę informację władzom konspiracyjnym. Uczestniczył też w sporządzeniu listy donosicieli i zdrajców narodu polskiego.

Po wyzwoleniu w 1945 r. i opuszczeniu budynku pocztowego przez Armię Czerwoną, już 12 II 1945 r. znalazł się grupie pracowników pocztowych, którzy nie zważając na zniszczenia i braki oraz piętrzące się trudności, przystąpili do odbudowy urzędu pocztowego i możliwie szerokiego świadczenia jego usług społeczeństwu. W 1950 r. odbył w Łodzi 3-miesięczny kurs urzędników pocztowych III-go stopnia. Po nim został mianowany asystentem. W 1951 r. został wyróżniony odznaką „Przodownika Pracy” i nagrodą pieniężną za współzawodnictwo indywidualne za III kwartał. Z kolei w 1966 r., zespół pracowników działu nadawczo-odbiorczego z Przedborza (naczelnik urzędu Maria Czajkowska, starszy asystent Tadeusz Lich i asystent Janina Wolska) we współzawodnictwie o tytuł Brygady Pracy Socjalistycznej zajął I miejsce, zaś przedborski urząd, jako przodujący w obwodzie koneckim, został wyróżniony Przechodnim Proporcem. Proporzec ten został urzędowi przyznany na stałe, za niemałą zasługą Tadeusza Licha, w 1968 r.

Był najpopularniejszym, ogólnie lubianym i szanowanym pocztowcem. Przez całe lata pracy prowadził „Kronikę Urzędu Pocztowego Przedbórz”, w której skrzętnie charakterystycznie kształtnym pismem utrwalił najważniejsze wydarzenia z życia przedborskiej poczty. Prywatnie, słynął ze stemplowania garnków z kuglem, oddawanych do pieczenia w piekarni, pieczęcią z napisem „UPT-Przedbórz”. Był także sędzią piłkarskim i wiernym kibicem przedborskiego klubu. W 1979 r. za zasługi w pracy zawodowej i działalności społecznej został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi. Posiadał także inne odznaczenia resortowe.

Ożenił się Marią Olszewską (zmarła w 1978 r., w wieku 57 lat), z którą miał 2 synów: Antoniego i Jerzego.

Zmarł 25 II 1993 r. w Radomsku w wieku lat 73. Spoczywa w grobie rodzinnym na przedborskim cmentarzu.

Kronika Urzędu Pocztowego Przedbórz, rps; USC w Radomsku, Odpis skrócony aktu zgonu Tadeusza Licha, nr 121/1993; relacje: Stefana Zawadzkiego, Antoniego Licha, Jerzego Licha; Wojciech Zawadzki, Eroica, Bydgoszcz 2008; fot. ze zbiorów autora. 

Wojciech Zawadzki