lipiskiLIPIŃSKI Zdzisław Władysław (1909 – 1998) protektor i wielbiciel Przedborza

Urodził się w Przedborzu w rodzinie aptekarza (zob.) Bolesława i Adelajdy Marii z Sobkiewiczów. Tu ukończył szkołę powszechną. Gimnazjum im. Bolesława Chrobrego ukończył w Piotrkowie Tryb. Absolwent Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Od r. 1917 członek ZHP.

Od r. 1936 żonaty z Zofią z Paprockich (ur. w 1906 r. w Kole w rodzinie Antoniego Paprockiego – Sędziego Pokoju; absolwentka Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego; starszy bibliotekarz Biblioteki PAN w Gdańsku; kustosz Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego; zm. 4.11.1992 r.).

W okresie międzywojennym zatrudniony w administracji państwowej (Starostwo w Łęczycy- 1935 r., Urząd Wojewódzki w Łodzi -1936 r.) Od 1937r. w Gdyni. Czas II wojny światowej spędził w Przedborzu, gdzie pracował w drogerii, a następnie w Leśnictwie Bukowa Góra.

Po wojnie wyjechał na Wybrzeże. Znajdował zatrudnienie kolejno w: Biurze Odbudowy Portu w Gdańsku, Morskiej Centrali Zaopatrzenia, Państwowej Filharmonii i Operze w Gdańsku oraz Teatrze Wybrzeże. W r. 1957 przeniósł się do Łodzi, gdzie objął stanowisko dyrektora Zarządu Inwestycji Teatru Narodowego. Pełnił je, aż do przejścia na emeryturę w r. 1983.

Aktywny działacz społeczny, członek Towarzystw Przyjaciół Przedborza, Łodzi i Piotrkowa Tryb., współzałożyciel Koła Miłośników Ziemi Piotrkowskiej. Utalentowany skrzypek – amator. Inicjator przekazania kostiumów z łódzkich teatrów na rzecz działającego w Przedborzu Zespołu Taneczno-Wokalnego  (zob.:) pani Wincencji Łabendowicz (1973).

Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Materiały autora; T. Nowakowski, Przedbórz i okolice, Piotrków Tryb. 1991; T. Michalski, Przedborscy Herosi i Mocarze, Przedbórz 2003; „Kalejdoskop” Łódzki Informator Kulturalny, Łódź 1993.

Wojciech Ślusarczyk