lubasiski stefanLUBASIŃSKI Stefan (1849-1924) powstaniec 1863 r., wiceburmistrz Przedborza

Urodził się w Przedborzu, zaś wg innych danych: w nieustalonej wsi w powiecie miechowskim. Jednak jego rodzicami byli mieszkańcy Przedborza, Antoni i Bronisława z d. Sucharkiewicz.

Jako 14-letni chłopiec wziął czynny udział w Powstaniu Narodowym 1863 r. Ten jego powstańczy epizod został utrwalony w tradycji rodzinnej.

Podczas I wojny światowej, po ucieczce Rosjan i ustanowieniu władz miejskich przez okupacyjną administrację austriacką, został wiceburmistrzem Przedborza. Burmistrzem był  (zob.) Józef Wadecki.

Pełnił tę funkcję w l. 1916-1918. W 1917 r. występował jako pisarz Sądu Pokoju w Przedborzu. Po 1918 r. był radnym.

Stefan ożenił się z przedborzanką, Marianną z d. Wtorkowska. W 1891 r. wyprowadzili się z Przedborza do niewymienionej z nazwy wsi w gminie Przedbórz. Mieli synów: Stanisława i Wacława (zmarł ok. 1971 r. w Radomiu) oraz córki: Emilię (1879 Przedbórz – 1978 Sochaczew), Karolinę (1891 Przedbórz – 1952 Gomunice; matka zob.: Mariana Józefa Duńskiego) i Marię (zamężna Kowalczyk).

Stefan Lubasiński zmarł 7 I 1924 r. w wieku 75 lat i spoczął na przedborskim cmentarzu parafialnym.

APP, zespół 687, protokóły Rady Miejskiej oraz księga ludności stałej; materiały i fot. ze zbiorów Stanisława Duńskiego oraz materiały autora. Specjalne podziękowania za pomoc  dla Stanisława Duńskiego, „Tomka 1973” i K. Sucharkiewicza.

Wojciech Zawadzki