w._magdziarzMAGDZIARZ Wojciech (1963 – 2009) leśnik, samorządowiec, polityk, działacz związkowy

Urodził się 1 VI 1963 r. w Obornikach Wielkopolskich. Był absolwentem Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w 1987 r.; magister inżynier – praca magisterska w Katedrze Hodowli Lasu pod kierunkiem prof. Stanisława Zabielskiego pt.: Wzajemne oddziaływania drzew w młodniku wielogatunkowym. Studia podyplomowe z zakresu Ochrony Środowiska Leśnego (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, 1993-1994). Studia Doktoranckie Zaoczne na Wydziale Leśnym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (1998-2002) – przed obroną pracy doktorskiej.

W l. 1987-1993 adiunkt i kierownik Sekcji Technicznej Nadleśnictwa Lasów Państwowych w Przedborzu. Od 1993 r. był leśniczym Leśnictwa Grobla (w l. 1999-2000 dodatkowo również Leśnictwa Taras). Od r. 2008 – inżynier nadzoru Nadleśnictwa Przedbórz. Długoletni działacz NSZZ „Solidarność” (ostatnio członek Prezydium OM NSZZ „Solidarność” przy Rejonowej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi).

Radny Rady Miejskiej w Przedborzu w kadencjach: 1994-1998, 2002-2006 i 2006-2010. Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w l. 2002-2006 oraz 2006-2008. Członek Zarządu Miejskiego w Przedborzu w l. 1994-1998. Autor artykułów w prasie fachowej – współpracownik „Gazety Drzewnej” i „Magazynu Drzewnego”. Myśliwy – członek Koła Łowieckiego „Leśnik”. Członek Polskiego Czerwonego Krzyża – honorowy krwiodawca krwi, oraz Towarzystwa Miłośników Przedborza.

Członek Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego i Polskiego Stronnictwa Ludowego. W l. 1993-2009 był w Zarządzie Miejsko-Gminnym PSL w Przedborzu (ostatnio wiceprezes Zarządu Miejsko-Gminnego). Wieloletni członek Zarządu Powiatowego, a od 2008 r. Prezes Zarządu Powiatowego PSL w Radomsku i członek Zarządu Wojewódzkiego w Łodzi. Przewodniczący Klubu Radnych „Porozumienie Samorządowe Przedbórz” Rady Miejskiej w Przedborzu (2006-2009).

Zmarł po długiej i ciężkiej chorobie w dniu 19 sierpnia 2009 r. Pochowany na przedborskim cmentarzu 21.08.2009 r. W jego pogrzebie uczestniczyło m.in. 16 pocztów sztandarowych, 2 posłów, wicewojewoda oraz przedstawiciele władz wojewódzkich i powiatowych, delegacje gminnych, powiatowych i wojewódzkiej organizacji PSL, klubu HDK i ZOSP w Przedborzu, przedstawiciele samorządów gminnych, Lasów Państwowych, związków zawodowych. W trakcie uroczystości pogrzebowej starosta radomszczański Jerzy Kaczmarek powiedział o zmarłym:

Twoich społecznych i zawodowych dokonań starczyłoby na kilka życiorysów. Przedwczesna śmierć wyrwała z szeregu ludowców człowieka wybitnego i prawego, wspaniałego męża i ojca. Nie uznawałeś pozornych faktów, co u Ciebie wysoko ceniliśmy.

Wojciech Ślusarczyk