marszalikMARSZALIK Stanisław (1935-2014) organista

Urodził się 4 III 1935 r. w Majdanie (obecnie: część wsi Góry Mokre, gmina Przedbórz) w rodzinie Wawrzyńca (1899-?) i Albiny (z d. Ledziewskiej) (1904-?). Ojciec był właścicielem Majdanu.

Gry na organach uczył się od 17. roku życia, najpierw prywatnie, i później w l. 1954/55 oraz 1958/62 w Szkole Organistowskiej w Częstochowie (obecnie: Wyższy Instytut Teologiczny, Studium Liturgii i Muzyki Kościelnej w Częstochowie). Jednocześnie l. 1952-1957 z przerwą na służbę wojskową pracował jako organista w parafii pw. Zwiastowania NMP w Rudzie Malenieckiej. Podczas służby wojskowej w l. 1955/57 ukończył Szkołę Podoficerską Artylerii Przeciwlotniczej i awansował na stopień kaprala. Potem w 1957 r. rozpoczął pracę w parafii św. Aleksego w Przedborzu. Obowiązki przejął po organiście Romanie Miąskiewiczu (1894-1964) i pracował nieprzerwanie do 15 VI 2013 r., w ostatnich latach na zmianę z Zenonem Jędrzejczykiem. Pomagał także kolejnym proboszczom w prowadzeniu kancelarii parafialnej. W opinii wydanej mu po śmierci proboszcza (zob.) ks. Władysława Nowakowskiego, przez wicedziekana Dekanatu Przedborskiego czytamy:

Pan Stanisław Marszalik jest człowiekiem religijnym, poważnym, solidnym, pod każdym względem pełnowartościowym (…).

Przez przeszło półwieczną służbę w przedborskim kościele towarzysząc obrządkom chrztów, ślubów i pogrzebów oraz licznych primicji kapłańskich był obecny w wyjątkowy sposób w życiu tysięcy Przedborzan. Prowadził także chóry kościelne. Śpiewali w nich m.in.: Zygmunt Auguścik, Stanisław Banaszczyk, Wiesław Banaszczyk, Stanisław Barski, Barbara Charęza, Wiesław Cieślak, Stanisław Dąbrowski, (zob.) Danuta i Tadeusz Duńscy, Jerzy Gaj, Mieczysław Gaj, Lucyna Górecka, Grzegorz Grabalski, Henryk Juszczyk, Stanisława Krzyżanowska, Kazimiera Lich, (zob.) Tadeusz Lich, Czesław Lisiewicz, Eugeniusz Małolepszy, Józef Nowak, Wacław Osicki, Władysław Poborski, Zygmunt Purgał, Lucyna Rędziak, Jan Rylski, Adam Rzepecki, Wincenty Rzepecki, Aleksandra Stępień, Krystyna Strojkowska, Marian Strojkowski, Wojciech Todynek, Janina Rutkowska, Tadeusz Wojakowski, Janina Wolska, Wacława Wójcik, Jerzy Wuszt i Janina Zapała. Chór kościelny pod kierunkiem Stanisława Marszalika uczestniczył także w uroczystościach świeckich, np. podczas obchodów 570. rocznicy nadania praw miejskich Łodzi w Przedborzu.

Służył pomocą w badaniach historycznych i genealogicznych. Był użyteczny w wyjaśnianiu licznych próśb z różnych zakątków świata w zakresie zawiłych losów ludzkich, zwłaszcza podczas ostatniej wojny. Utrzymywał kontakt z matką Teresą Wójcicką przełożoną klasztoru Karmelitek Bosych w Elblągu i Gdyni, m.in. opiekując się jej matką (zob.) doktorową Marią Wójcicką.

Dzięki jego staraniom kościół przedborski na jubileusz 700-lecia pozyskał nowe organy. W marcu 1973 r. przyjechała do Przedborza z Niemiec Wanda Rudnicka, aby załatwić pogrzeb dla swojego męża Zygmunta Rudnickiego (1896-1973), ziemianina urodzonego w Woli Przedborskiej. Miesiąc później ponownie przyjechała i złożyła Stanisławowi Marszalikowi propozycję przekazania pewnej sumy pieniędzy wyznaczonej w testamencie po swoim zmarłym mężu na cel społeczny, dla mieszkańców Przedborza. Marszalik początkowo zaskoczony tą propozycją nie potrafił podpowiedzieć na jaki cel można wydać te pieniądze. Wanda Rudnicka skłaniała się więc aby w Urzędzie Miasta uzyskać informację o potrzebach mieszkańców Przedborza. Wtedy to Stanisław Marszalik zaproponował, aby wybudować nowe organy na jubileusz 700-lecia kościoła, który przypadał w 1978 r. Stare XIX- wieczne organy były w złym stanie technicznym. Propozycja organisty została zaakceptowana przez Rudnicką i wkrótce przystąpiono do ich budowy.

W podziękowaniu za wieloletnią pracę organisty Stanisława Marszalika, w niedzielę 10 XI 2013 r., o godz. 12:00 odprawiona została uroczysta msza święta w jego intencji.

17 X 1958 r. poślubił Teresę Marię Miąskiewicz (r. 1933), córkę organisty Romana Miąskiewicza. Z nadania prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, Teresa i Stanisław Marszalikowie zostali odznaczeni Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Otrzymali także listy gratulacyjne, m.in. od prezydenta RP.

Zmarł 16 V 2014 r. w Szpitalu Powiatowym w Radomsku, w wieku 79 lat. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 19 maja w kościele św. Aleksego w Przedborzu. Oprócz mieszkańców Przedborza uczestniczyło w nich wielu księży, także tych pracujących wcześniej w parafii Przedbórz, a wśród nich jedyny żyjący były proboszcz parafii, ks. Wacław Tomczyk. Uroczystościom przewodniczył obecny proboszcz przedborski, ks. Henryk Dziadczyk. Stanisław Marszalik spoczął na cmentarzu parafialnym w Przedborzu.

W dniu 6 VI 2014 r. w kaplicy Sióstr Karmelitanek Bosych w Gdyni – Orłowie, Eucharystię w intencji ś.p. Stanisława Marszalika odprawił o. Bertold Dąbkowski OCD, dyrektor Studium Karmelitańskiego w Sopocie.

Akta USC w Przedborzu; Podziękowanie od Biskupa Radomskiego Zygmunta Zimowskiego z okazji 50-lecia pracy w parafii Przedbórz, kopia w zbiorach autora; St. Marszalik, Wykaz chórzystów zmarłych po 1960 r., rkps, kopia w zbiorach W. Zawadzkiego; A. Stolecki, Kościół św. Aleksego w Przedborzu, Kluczbork 2006, s. 107, 116; T. Michalski, Przedborscy herosi i mocarze, Przedbórz 2002/2003, s. 69; „Serdeczna Matko”, Tygodnik parafialny nr 36/2013 i 42/2013; s. M. G. Zieleń OCD, Jej uniwersytety, Wspomnienie o matce Teresie Cecylii (Wójcickiej) karmelitance bosej 1926-2012, Poznań 2014 oraz informacje s. Marii Grażyny Zieleń OCD i autora; fot. Paweł Grabalski; http://www.rodzinastrychalskich.pl/index.php

    Paweł Grabalski