MICKIEWICZ Wacław (? – 1940) notariusz w Przedborzu

Kancelarię notarialną w Przedborzu objął w 1933 r. po notariuszu Norbercie Hermanie. Prowadził ją z powodzeniem do wybuchu wojny, a później za zgodą władz okupacyjnych.

Aresztowany został 12 VIII 1940 r. przez żandarmerię niemiecką w ramach eliminacji polskiej inteligencji, tzw. planu Akcji A-B.

Wywieziony do obozu koncentracyjnego Weimar-Buchenwald, gdzie zmarł prawdopodobnie w 1940 r.

APP, Kancelaria notariusza Wacława Mickiewicza; K. Kozakiewicz, Wspomnienia burmistrza miasta Przedborza, mnps; B. Kacperski, J. Z. Wroniszewski, Końskie i powiat konecki 1939-1945, Część V, Końskie 2007.

Wojciech Zawadzki