MORAWIEC Mieczysław Kazimierz (1913-1943) żołnierz AK, dowódca grupy dywersyjnej „Nina”

Urodził się 23 I 1913 r. w Widomie, lewobrzeżnej części Przedborza, w rodzinie Jana i Marianny ze Służewskich. Rodzice jego zamieszkiwali w części domu mieszkalnego Służewskich przy ul. Leśnej 9. Użytkowali także wraz z nimi po ¼ części stodoły. Przed wojną zmarła mu matka, a podczas wojny 24 IV 1941 r. zmarł ojciec Jan (1877-1941) s. Adama i Teofili.

W czasie okupacji niemieckiej wstąpił do Związku Walki Zbrojnej/ Armii Krajowej. Cieszył się dużym autorytetem wśród kolegów i młodzieży. Przejawiał wysoką aktywność w pracy organizacyjnej na terenie Przedborza. Zaprzysiągł do AK m.in. Zygmunta Boczkowskiego ps. „Mściwy” (13 III 1943 r.), Mieczysława Guziaka ps. „Czajka” i Wacława Skórniewskiego z Korytna.

Z chwilą powstania w 1942 r. grupy dywersyjnej AK o kryptonimie „Nina” objął funkcję dowódcy. Swoją działalnością obejmowała ona miasto i gminę Przedbórz oraz przynależne do podobwodu AK „Żytomierz” w Rzejowicach. Likwidowali albo upominali konfidentów, niszczyli akta kontyngentowe i wykazy Polaków wyznaczonych na roboty przymusowe w Niemczech.

Poległ 21 V 1943 r. wraz z (zob. – tam też szczegóły tej akcji) Janem Stawińskim ps. „Skała” podczas wykonywania wyroku na konfidencie Karlickim, sekretarzu gminy Dmenin. Po jego śmierci, dowództwo grupy „Nina” objął (zob.) Tomasz Gajecki ps. „Młot”.

Ekshumowany w marcu 1945 r. z mogiły leśnej na cmentarz w Przedborzu do Grobu Partyzantów.

USC Przedbórz, akt urodzenia 31/1913 oraz akt zgonu Jana Morawca; Zarys historii ruchu partyzanckiego na terenie m. Przedborza, rkps; Wykaz nieruchomości m. Przedborza z 3 II 1934 r.; Eugeniusz Stanikowski, Wspomnienia i życiorysy członków Koła ZBoWiD w Przedborzu, Przedbórz 1982, mnps; Wojciech Zawadzki, Imienna Lista Ofiar m. Przedborza w II wojnie światowej, Przedbórz-Bydgoszcz 2010.

Wojciech Zawadzki