NIZIOŁOMSKI Czesław Feliks (1818-?) podrewizor dochodów skarbowych tabacznych

Urodził się 18 VII 1818 r. we wsi Wólka Kozłowska, parafii Postoliska na Mazowszu, w szlacheckiej rodzinie Wawrzyńca i Marcjanny z Fijałkowskich. Jego rodzice pobrali się 15 I 1817 r. w Mokrejwsi w tejże samej parafii – Wawrzyniec, syn Stanisława i Wiktorii z Dąbrowskich liczył sobie 32 lata a Marcjanna (Marianna?) córka Adama i Zuzanny z Zwierzchowskich miała 18 lat.

W Przedborzu zamieszkał około 1840 r. jako „oficjalista dochodów skarbowych”. Używał na co dzień imienia Feliks. Wtedy też sprowadzili się do Przedborza jego rodzice – „obywatele miasta Łowicza”.

Biogram Feliksa jest klasycznym wręcz przykładem procesu przechodzenia niezamożnej szlachty do warstwy inteligencji.

„Urodzony” (czyli szlachcic) Feliks Niziołomski 1 X 1842 r. w przedborskim kościele poślubił „Wielmożną” (tu w znaczeniu: mieszczankę) Barbarę Aleksandrę Weronikę Mariannę Mrozowską pannę lat 25.

Ona z kolei mieszkała w Przedborzu od 1836 r. Podobnie jak w Połańcu, wraz z matką i młodszą siostrą Julią Joanną gościły na plebanii. Aleksandra (imię używane) Mrozowska, córka zmarłego Ludwika i Antoniny z Lipińskich była bratanicą ówczesnego proboszcza parafii przedborskiej, (zob.) ks. Szczepana Mrozowskiego, z którym razem przeniosła się z parafii w Połańcu.

Świadkami uroczystości zaślubin byli miejscowy wikariusz ks. Walenty Pękalski lat 25 i syn ławnika Józef Bukowski lat 35. Celebransem był oczywiście stryj panny młodej, ks. Szczepan Mrozowski.

W 1843 r. urodziła się im w Przedborzu córka Ludwika Wanda, która niestety 5 lat później także tutaj zmarła. W 1845 r. przyszedł na świat w Przedborzu ich syn Jan Franciszek. Feliks pełnił wówczas funkcję podrewizora dochodów skarbowych tabacznych.

W 1848 r. po śmierci córki przenieśli się do Staszowa. Tam jeszcze w tym samym roku przyszedł na świat kolejny syn Stanisław Wojciech.

Zapewne przed 1867 r. rodzina zamieszkała w Łomży. Tam, syn Jan był urzędnikiem Łomżyńskiego Rządu Gubernialnego, a syn Stanisław pomocnikiem aptekarza.

Matka Aleksandry, Antonina Mrozowska (córka Grzegorza i Felicjany) zmarła w Przedborzu w 1847 r. w wieku lat 63, zaś siostra Julia Joanna 17 X 1849 r., w wieku lat 27 wyszła za mąż za wdowca Szymona Pęgowskiego lat 45. Ich stryj i opiekun, ks. Szczepan Mrozowski w 1851 r. przeszedł na emeryturę i wkrótce zmarł.

Informacje Krystyny Stanisławskiej; materiały autora; http://rodzinastrychalskich.pl; http://geneteka.genealodzy.pl/; http://www.katalogszlachty.com/

Wojciech Zawadzki