nowak_212NOWAK Marian (1903-1972) aktor

Urodził się 20 VIII 1903 r. w Łodzi. Na scenie występował od 1927 r. W 1932 r. złożył eksternistyczny egazmin aktorski w Związku Aktorów Scen Polskich. W l. 1932-39 występował w Teatrach Miejskich w Łodzi.

W czasie okupacji wysiedlony z Łodzi, do końca wojny pracował w piekarni w Przedborzu.

W 1945 r. został zaangażowany do Teatru Miejskiego w Łodzi. W sezonie 1945/46 r. grał w Teatrze „Komedia” w Gdyni, a w następnym tamże, w Teatrze Dramatycznym Marynarki Wojennej. W l. 1947-49 występował w Teatrze Polskim w Bielsku, potem w l. 1949-52 w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku, kolejno: 1952-57 w Teatrze Nowym w Łodzi, 1957-64 również w Łodzi w Teatrze Powszechnym. Wskutek przewlekłej choroby przeszedł na rentę w 1964, ale pozostał w zespole tego teatru.

Zmarł 12 I 1972 r. w Łodzi.

Filmografia:
1956 – ZIMOWY ZMIERZCH Obsada aktorska (Jackowski),
1960 – MATKA JOANNA OD ANIOŁÓW Obsada aktorska,
1961 – NAFTA Obsada aktorska (kierowca Michał),
1971 – JAK DALEKO STĄD, JAK BLISKO Obsada aktorska (strażnik).

Wg materiałów PWSFTiT w Łodzi

Wojciech Zawadzki