NOWAKOWSKI Marcin (1899-1920) żołnierz wojny polsko-sowieckiej

Urodził się 3 XI 1899 r. we wsi Rączki w rodzinie Sylwestra (1854-1921) i Apolonii z Najmanów. Miał starsze rodzeństwo, brata Jana (1883-?) i siostry: Mariannę (1887-?), Agnieszkę (1890-?) i Zofię (1893-?).

W drugiej połowie 1919 r. został powołany do służby w Wojsku Polskim. Wcielono go do 12. Pułku Strzelców Polskich (6. Dywizja Strz. Pol.), który w ramach Armii Polskiej we Francji pod dowództwem gen. Józefa Hallera w czerwcu tego roku przybył do Polski i został dyslokowany w Aleksandrowie Łódzkim. Pułk zmienił wkrótce nazwę na 12. Pułk Strzelców Kresowych, a w ramach unifikacji z Wojskiem Polskim od stycznia 1920 r. był 54. Pułkiem Strzelców Kresowych (12. Dywizja Piechoty).

W styczniu-lutym 1920 r. oddziały dywizji zajęły linię obronną na Wołyniu w rejonie Starego Konstantynowa. Jego pułk zajmował pozycje na wschód od miasta, wzdłuż rzeki Słucz.

Strzelec Marcin Nowakowski poległ 22 III 1920 r. w potyczce z żołnierzami sowieckimi we wsi Krasnosiółka.

http://www.rodzinastrychalskich.pl/

http://genealodzy.pl/name-Straty.phtml

Wojciech Zawadzki