OSICKI Marian Franciszek (1913-1944) strażak

Urodził się w Przedborzu w rodzinie Franciszka i Władysławy z Jeżewskich. Po ukończeniu nauki szkolnej wykształcił się na murarza i pracował w tym fachu. Ożenił się z Heleną ze Skorupskich. Podczas wojny pełnił służbę w straży pożarnej w Przedborzu.

Zginął podczas pełnienia obowiązków strażackich 18 kwietnia 1944 r. o godzinie 21-ej we wsi Krery. Spoczywa na cmentarzu w Przedborzu.

Opis wydarzenia (zob.): Teda Zbigniew, (zob.) Kaczkowski Leon.

Z inicjatywy Wojciecha Zawadzkiego, przed budynkiem Ochotniczej Straży Pożarnej został odsłonięty 15 VIII 2008 r. kamień pamiątkowy poświęcony przedborskim „Strażakom Poległym w Służbie Ojczyzny”. Mosiężną tablicę pamiątkową z nazwiskiem m.in. Mariana Osickiego, ufundował Stefan Symonides. Prace budowlane wykonano na koszt Miasta.

USC w Przedborzu; W. Zawadzki, Antoniów, Krery, Przedbórz – 1944, [w:] Gazeta Radomszczańska 15 V 2003 r., wersja popr. i uzup.: Niezależne Forum Przedborza, 11 VIII 2008 r.; tegoż: Przedborski wrzesień, Bydgoszcz 2004; tegoż: Eroica, Bydgoszcz 2008; relacje: Henryk Kaczkowski, Zdzisław Kierkuś.

Wojciech Zawadzki