PACEWICZ Gustaw (?- 1944) biuralista, ofiara zbrodni niemieckiej

Lat ok. 30, urzędnik. Jego żona była nauczycielką w Szkole Powszechnej w Przedborzu, grała na skrzypcach.

Wg Tadeusza Michalskiego był administratorem majątku (zob.) Kasperkiewiczów we wsi Taras, gmina Przedbórz.

Jego nazwisko figuruje na Obwieszczeniu Dowódcy SS i Policji w Dystrykcie Radomskim, wydanym 12-07-1944 r. w Radomiu [Der SS- u.[nd] Polizeiführer im Distrikt Radom: Bekanntmachung, Radom: 12.7.1944.] o skazaniu na karę śmierci 35 osób z powiatu koneckiego, oskarżonych o „działalność na szkodę niemieckiej odbudowy w Generalnym Gubernatorstwie” (m. in. przynależność do zabronionej organizacji) oraz ich straceniu i dodatkowych 10 osób w odwecie za dokonane akty przemocy na Niemcach w powiecie Końskie.

Nie udało się ustalić pewnej przyczyny jego aresztowania i śmierci, jednak istnieją poszlaki wskazujące na jego przynależność do przedborskiej konspiracji Armii Krajowej.

Wyrok wykonano w lesie na poligonie wojskowym w Radomiu-Firleju. Tam, w zbiorowych egzekucjach Niemcy w l. 1940-1945 pozbawili życia ok. 15000 osób.

IPN GK 141/40 t. 21, afisz; Kacperski Bogumił, Wroniszewski Jan Zbigniew, Końskie i powiat konecki 1939-1945, Część V – Konspiracja konecka 1939-1945, Struktury terenowe: podobwody i placówki, Końskie 2007 oraz: Część VI – Konecka Księga Pamięci, Końskie 2008; Zawadzki Wojciech, Imienna Lista Ofiar m. Przedborza w II wojnie światowej, Przedbórz-Bydgoszcz 2010; Michalski Tadeusz, Klimaty dawnego Przedborza i okolic, Przedbórz 2012/2013;Informacje Haliny Zielińskiej.

Wojciech Zawadzki