PAWŁOWSKI Edmund (1901-1944) żołnierz ruchu oporu

Urodził się 11 VIII 1901 r. w Łodzi, syn Stanisława. Pracował w Łodzi jako komornik. Podczas wojny prawdopodobnie również w Przedborzu był komornikiem przy Sądzie Grodzkim.

Aresztowany 30 XI 1943 r. w Przedborzu w pogromie przedborskiej konspiracji, wskutek donosów rodzimych zdrajców i renegatów „za przynależność do nielegalnej organizacji”. Na niemieckim afiszu wśród 29 skazanych na karę śmierci (przy czym na osobach od nr 1 do 10 wyrok wykonano od razu), widnieje 11 nazwisk żołnierzy Polski Podziemnej z Przedborza (zob. Łukaszewicze, Marian i Stefan) traktowanych jako zakładnicy. Edmund Pawłowski wymieniony jest pod pozycją 24.

Obecnie nie udało się ustalić do jakiej organizacji konspiracyjnej w Przedborzu należał.

Zesłany jako zakładnik do KL Gross Rosen. Tam został rozstrzelany 25 IV 1944 r.

Wilczur Jacek E., Sosny były świadkami, Ziemia konecka w latach okupacji 1939-1945, Warszawa 1982 oraz: Kacperski B., Wroniszewski J. Z., Wroniszewski J. K., Końskie i powiat konecki 1939-1945, Część VI, Konecka Księga Pamięci – błędnie podają, że został rozstrzelany 2 X 1943 r.; Zawadzki Wojciech, Imienna Lista Ofiar m. Przedborza w II wojnie światowej, Przedbórz-Bydgoszcz 2010; http://www.gross-rosen.eu/baza-zmarlych-wiezniow/przegladaj-baze/; http://www.straty.pl/index.php/szukaj-w-bazie

Wojciech Zawadzki