padzierski bogusawPAŹDZIERSKI Bogusław (1925-1946) milicjant

Urodził się 9 VI 1925 r. w Przedborzu w rodzinie kominiarza Maksymiliana i Wincentyny ze Stryjkowskich.

Jego starszy brat (zob.) Aleksy, jako strażak-ochotnik został ciężko ranny 2 IX 1939 r. ok. godz. 18-ej na ul. Pocztowej w Przedborzu podczas próby udzielenia pomocy rannemu chłopcu. Wobec braku pomocy medycznej wkrótce zmarł.

Bogusław po wyzwoleniu wstąpił do Milicji Obywatelskiej. Wg informacji pozyskanych przez Jarosława Pązika:

(…) do 10 czerwca 1946 roku pracował na posterunku w Inowłodzu. 11 czerwca na własną prośbę przeniósł się do posterunku Kaczka [wówczas podmiejskie osiedle – przyp. WZ] w Tomaszowie Maz. Posterunek wg wspomnień samych ubeków otwarto dlatego, że stąd wywodziło się kilku partyzantów AK i tu zamieszkiwały ich rodziny. Zapewne Paździerski również zajmował się ich inwigilacją. 13/14 lipca odbywała się na Kaczce zabawa taneczna, do której ochrony, wg wspomnień ubeków, wyznaczono 3 milicjantów z Tomaszowa i 3 z posterunku w Kaczce. Być może miała to być zasadzka na kogoś z podziemia, tylko milicjanci przeliczyli się z siłami, bo wtargnął na zabawę cały oddział [Konspiracyjnego Wojska Polskiego] „Upiora”- Stanisława Jaworskiego. Paździerski albo kogoś z nich rozpoznał, albo zareagował zbyt gwałtownie, bo tylko on został przewrócony uderzeniem i przekłuty bagnetem do podłogi, zmarł w męczarniach. Pozostałych funkcjonariuszy tylko rozbrojono.

Pochowany został obok brata Aleksego na cmentarzu w Przedborzu. Wg inskrypcji nagrobnej: zginął 14 VII 1946 r. na posterunku MO w os. Kaczka. Z tą datą został wystawiony akt zgonu Bogusława. Rzeźby nagrobne wykonał Stefan Paruzel.

Zbiorowe, Polegli w walce o władzę ludową, Warszawa 1970; W. Zawadzki, Imienna Lista Ofiar m. Przedborza w II wojnie światowej, Przedbórz-Bydgoszcz 2010; Korespondencja z Jarosławem Pązikiem oraz relacja Mariana Saja w posiadaniu autora; http://www.rodzinastrychalskich.pl; http://www.nadpilickahistoria.republika.pl

Wojciech Zawadzki