PIS Karol (1906-1940) Katyńczyk

Syn Jana, urodził się 13 XII 1906 r.  we Lwowie. Inna pisownia nazwiska: PISS. W Policji Państwowej od 1933 r. Pełnił służbę na Posterunku PP w Przedborzu. Był także instruktorem wychowania fizycznego.

To prawdopodobnie on pierwszy otworzył ogień z karabinu do niemieckich transporterów opancerzonych, wjeżdżających do Przedborza już 2 września 1939 r. ok. godz. 18-ej.

Po walkach o miasto wszyscy policjanci, zgodnie z rozkazem, ewakuowali się na wschód. Do niewoli sowieckiej dostał się w nieustalonych okolicznościach. Był więziony w Ostaszkowie (ZSRR). Zamordowany † 1940 r., w Kalininie (obecnie: Twer) (ZSRR). Spoczywa na Polskim Cmentarzu Wojennym w Miednoje (Federacja Rosyjska).

Relacja Heleny Zawadzkiej; W. Zawadzki, Przedborski wrzesień, Obrona i zniszczenie miasta przez Niemców w 1939 r., Bydgoszcz 2004; tenże,  Przedborska Lista Katyńska – ciąg dalszy [w:] „Gazeta Radomszczańska” z 24 IV 2006 r. ; sygn. IPN Ki 58/1657.

Wojciech Zawadzki