grb prusinowskichPRUSINOWSKI Feliks Modest Wincenty (po 1833 – 1916) aptekarz

Syn przedborskiego aptekarza (zob.) Jana i Agnieszki z Wolniewiczów. Po ukończeniu studiów na Cesarskim Uniwersytecie Warszawskim wrócił do Przedborza i pracował w aptece ojca, który był już w podeszłym wieku.

Ożenił się z Matyldą Karoliną Heinrich, z którą miał syna Jana Władysława Otto urodzonego w Warszawie w 1871 r. i zmarłego w następnym roku w Przedborzu oraz córki urodzone w Przedborzu: Mariannę (1874) i Agnieszkę Zofię Emilię (1876). W 1880 r. urodzili mu się także w Przedborzu dwaj chłopcy-bliźniacy, którym nadano imiona: Stanisław Zygmunt August i Stefan Jan Mieczysław. Rok później oni obaj także zmarli. W 1882 r. urodziła mu się kolejna córka: Janina Helena Aleksandra.

W 1884 r., mieszkając już w Kaliszu, zamieścił w “Kurierze Warszawskim” ogłoszenie następującej treści:

Jest do sprzedania na bardzo dogodnych warunkach mieszczący w sobie aptekę dom murowany, z pięknym ogrodem owocowym w mieście Przedborzu, 21 wiorst od stacji Gorzkowice. Bliższa wiadomość u aptekarza Prusinowskiego w Kaliszu i u kasjera Lembkego w Przedborzu.

Aptekę zakupił (zob.) Antoni Długoszowski. Prusinowski za uzyskane pieniądze zakupił upadającą aptekę Langowskiego przy ul. Warszawskiej w gubernialnym Kaliszu. Założył tam również Instytut Wód Mineralnych. Udzielał się w życiu miasta. Pisano o nim:

(…) sprawował też zaszczytną funkcję prezesa instytucji charytatywnej mającej na celu dożywianie dzieci, tzw. Kropli Mleka. Do tych funkcji mieszczanin dołączył jeszcze jedno bardzo potrzebne zajęcie. Pan Feliks urzędowo dokonywał oględzin zwłok.

W pierwszych latach XX w. na cmentarzu miejskim pobudował okazałą eklektyczną kaplicę Prusinowskich z uwidocznionym herbem Topór.

Pamięci swoich rodziców ufundował marmurową tablicę epitafijną do przedborskiego kościoła św. Aleksego (zob. biogram ojca).

http://www.zyciekalisza.pl/; http://rodzinastrychalskich.pl; informacje Krystyny Stanisławskiej; fot. fragmentu kaplicy grobowej z Internetu, “Kurier Warszawski” z 20 I 1884 r. – informację wyszukał Paweł Zięba.

Wojciech Zawadzki