grb prusinowskichPRUSINOWSKI Feliks Modest Wincenty (1841 – 1916) aptekarz

Wg nie potwierdzonej informacji urodził się w 1841 r. w Przedborzu, w rodzinie aptekarza (zob.) Jana i Agnieszki z Wolniewiczów. Absolwent gimnazjum w Piotrkowie. Podjął studia na Wydziale Farmaceutycznym Akademii Medyko-Chirurgicznej w Warszawie, przerwane wybuchem powstania w 1863 r. i uzyskaniem kwalifikacji pomocnika aptekarskiego. Nic pewnego nie wiadomo o jego ewentualnym udziale w działaniach powstańczych. Kontynuował studia w l. 1866-68, uzyskując już na Cesarskim Uniwersytecie Warszawskim tytuł prowizora farmacji. Równolegle jako wolny słuchacz studiował na Wydziale Przyrodniczym.  Po studiach wrócił do Przedborza i pracował w aptece ojca, który był już w podeszłym wieku.

W warszawskim kościele ewangelicko-augsburgskim w marcu 1870 r., Feliks Prusinowski zaślubił Matyldę Charlottę Heinrich córkę miejscowego kupca Augusta Karola i Matyldy z rodziny Wrede. Małżonków pobłogosławił superintendent generalny (biskup) ks. Juliusz Ludwig. Miał z nią syna Jana Władysława Otto urodzonego w Warszawie w 1871 r. i zmarłego w następnym roku w Przedborzu oraz córki urodzone w Przedborzu: Mariannę (1874) i Agnieszkę Zofię Emilię (1876). W 1880 r. urodzili mu się także w Przedborzu dwaj chłopcy-bliźniacy, którym nadano imiona: Stanisław Zygmunt August i Stefan Jan Mieczysław. Rok później oni obaj także zmarli. W 1882 r. urodziła mu się kolejna córka: Janina Helena Aleksandra.

W 1884 r., mieszkając już w Kaliszu, zamieścił w „Kurierze Warszawskim” ogłoszenie następującej treści:

Jest do sprzedania na bardzo dogodnych warunkach mieszczący w sobie aptekę dom murowany, z pięknym ogrodem owocowym w mieście Przedborzu, 21 wiorst od stacji Gorzkowice. Bliższa wiadomość u aptekarza Prusinowskiego w Kaliszu i u kasjera Lembkego w Przedborzu.

Aptekę zakupił (zob.) Antoni Długoszowski. Prusinowski za uzyskane pieniądze zakupił upadającą aptekę Langowskiego przy ul. Warszawskiej w gubernialnym Kaliszu. W 1887 r. został asesorem farmacji. Założył tam również Instytut Wód Mineralnych, co było następstwem przyjętej funkcji. Asesor bowiem wykonywał analizy środków leczniczych, wydawał lekarzom lub innym organom opinie o wartości nowych leków, wykonywał analizę wód mineralnych, był rzeczoznawcą w dochodzeniu zafałszowań środków żywności, występował także jako członek komisji sądowo-śledczej przy postępowaniu w sprawach otruć z winy personelu.

Prusinowski udzielał się w życiu miasta Kalisza. Pisano o nim:

(…) sprawował też zaszczytną funkcję prezesa instytucji charytatywnej mającej na celu dożywianie dzieci, tzw. Kropli Mleka. Do tych funkcji mieszczanin dołączył jeszcze jedno bardzo potrzebne zajęcie. Pan Feliks urzędowo dokonywał oględzin zwłok.

W pierwszych latach XX w. na cmentarzu miejskim pobudował okazałą eklektyczną kaplicę Prusinowskich z uwidocznionym herbem Topór.

Pamięci swoich rodziców ufundował marmurową tablicę epitafijną do przedborskiego kościoła św. Aleksego (zob. Jan Prusinowski).

http://www.zyciekalisza.pl/; http://rodzinastrychalskich.pl; informacje Krystyny Stanisławskiej; fot. fragmentu kaplicy grobowej z Internetu, „Kurier Codzienny” 1870 nr 62 , 20 marca 1870 r. oraz „Kurier Warszawski” z 20 I 1884 r. – informacje wyszukał Paweł Zięba.

Wojciech Zawadzki