RACZYŃSKI Jan Stanisław (1913-1943) uciekinier z KL Auschwitz

Urodził się 7 V 1913 r. w Przedborzu – Widomie, w rodzinie Mikołaja (4 XII 1872-?) i Julianny z Piwowarczyków (18 II 1871 -?).

Pracował w zawodzie murarskim. W wieku 22 lat, 6 X 1935 r. w przedborskim kościele zaślubił 23-letnią Emilię Lucynę Juszczyk z Miejskich Pól, córkę Szczepana i Anieli z Szymachów.

W nieznanych okolicznościach został aresztowany przez Niemców. Zesłany do obozu koncentracyjnego KL Auschwitz. Przybył do obozu 6 VI 1942 r. i otrzymał nr obozowy 37988. Figuruje w ewidencji bloku 4 co oznacza, że po przybyciu do obozu został umieszczony w drewnianym bloku nr 23. Tam znajdowały się trzypiętrowe prycze, na każdej spało po 3 więźniów.

Wkrótce po osadzeniu go w obozie, 20 VI 1942 r. udaną ucieczkę z obozu podjął inny Przedborzanin, zob. Eugeniusz Bendera z 3 kolegami. Być może to również zainspirowało Raczyńskiego do podjęcia takiej próby. Wg innego więźnia tego obozu (zob.) Mariana Najmrockiego, Raczyński został zabity 20 VIII 1943 r. przez SS-manów podczas próby ucieczki z obozu.

Najmrocki Marian, Lista Przedborzan wywiezionych i zmarłych w niemieckich obozach koncentracyjnych, rkps; W. Zawadzki, Imienna Lista Ofiar m. Przedborza w II wojnie światowej, Przedbórz-Bydgoszcz 2010;

http://www.rodzinastrychalskich.pl/

http://www.auschwitz.org/

 Wojciech Zawadzki