rodal jzefRODAL Józef Izrael (1897-1941) introligator

Urodził się 13 XI 1897 r. w Przedborzu, w rodzinie żydowskiej. Pracował w zawodzie introligatora, m.in. w Tomaszowie Mazowieckim.

Aresztowany w Przedborzu razem z (zob.) ks. Zygmuntem Gajem. Zesłany do obozu koncentracyjnego KL Auschwitz. Otrzymał numer obozowy 21227.

Tam zmarł 22 X 1941 r.

W. Zawadzki, Imienna Lista Ofiar m. Przedborza w II wojnie światowej, Przedbórz-Bydgoszcz 2010; Fot. ze strony: http://collections.yadvashem.org

Wojciech Zawadzki