rzeniowieckiRZEŚNIOWIECKI Feliks (1815-1881) pułkownik wojsk rosyjskich

Syn Wojciecha i Salomei. Pochodził z zasłużonej Polsce rodziny szlacheckiej. Pełnił służbę wojskową w prowianturze Zarządu Wojskowego Guberni Radomskiej.

Żonaty z Aleksandrą Bocianowską, miał z nią 2 synów: Bolesława i Ksawerego oraz 4 córki: Stefanię, Bronisławę, Wiktorię i Aleksandrę.

Zmarł 29 XII 1881 r. w Kępie. Była to osada nad rz. Pilicą w pobliżu Rączek. Spoczął na cmentarzu w Przedborzu.

Córka Aleksandra zamieszkała wcześniej w Warszawie, licząca lat 25, wyszła za mąż 19 II 1882 r. w Przedborzu za kapitana wojsk rosyjskich Aleksandra Popiela, syna Jana i Karoliny z Gryniewiczów, lat 48. Był on oficerem 27. Witebskiego Pułku Piechoty. Pułk ten od powstania narodowego 1863 r. stacjonował na stałe w Końskich. Część pododdziałów była detaszowana do Przedborza. Świadkiem uroczystości ze strony pułku był ppłk Aleksander Bek.

W Przedborzu przyszły na świat dzieci Aleksandry i Aleksandra Popielów: 12 I 1883 r. urodził się syn Wacław Arkadiusz, a 4 IV 1884 r. córka Helena.

Nagrobek płk. Rześniowieckiego z mylną o rok datą jego śmierci, pozbawiony metalowego krzyża wymaga rekonstrukcji.

Rocznik urzędowy obejmujący spis naczelnych władz Cesarstwa oraz wszystkich władz i urzędników Królestwa Polskiego na rok 1858; Rocznik urzędowy obejmujący spis naczelnych władz Cesarstwa oraz wszystkich władz i urzędników Królestwa Polskiego na rok 1859; informacje Krystyny Stanisławskiej; materiały i fotografia autora.

Wojciech Zawadzki