lusarczyk krzysztofŚLUSARCZYK Krzysztof (1929 -2002) lekarz, działacz społeczny, myśliwy

Urodził się 9 VI 1929 r. w Niekłaniu Wielkim w rodzinie Józefa i Bronisławy z d. Pokusa. Tradycje patriotyczne wyniósł z domu rodzinnego. Jego ojciec walczył w wojnie polsko-bolszewickiej, m.in. był ranny podczas walk nad Styrem. W okresie okupacji (od r. 1940) uczęszczał na tajne komplety, które ukończył na poziomie pierwszej klasy gimnazjalnej.

Był aktywnym uczestnikiem ruchu oporu w Okręgu Kielecko-Radomskim AK, Obwodzie Koneckim pod pseudonimem „Orlik”. Początkowo był łącznikiem placówki „Niemen” (dowódca Teofil Szot ps. „Kret”). Zaprzysiężony został 1 IV 1944 r. W ramach akcji „Burza” przydzielony został wraz ze swoim oddziałem do batalionu kapitana „Kłosa” (3. Pułk Piechoty Legionów AK, 2. Dywizja Piechoty AK). Był uczestnikiem walk pod Radoszycami i Szewcami.

W szeregach Armii Krajowej działał do lutego 1945 r. Od czerwca 1945 do maja 1946 r. był żołnierzem Konspiracyjnego Wojska Polskiego (zaświadczenie nr 414455/1106283 Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia 7 II 2000 r.).

W 1945 r. rozpoczął naukę w Gimnazjum i Liceum w Końskich (matura w 1949 r.). W r. 1957 ukończył Akademię Medyczną w Łodzi. Początkowo podjął pracę w Szpitalu Wojewódzkim w Kielcach na Oddziale Chirurgicznym (14 IV 1957 – 31 III 1959 r.), po czym od 16 IV 1959 r., został zatrudniony w Przychodni Rejonowej w Przedborzu i Szpitalu w Radomsku. W r. 1959 poślubił Barbarę Słowicką – lekarza stomatologa.

Specjalizację z zakresu chorób wewnętrznych uzyskał w 1972 r. Wtedy też został mianowany kierownikiem Przychodni Rejonowej i Izby Chorych w Przedborzu. Zainicjował też budowę nowoczesnej przychodni i izby chorych w Przedborzu przy ulicy Częstochowskiej. Po zmianach ustrojowych objął stanowisko kierownika SPZOZ w Przedborzu. Pełnił tę funkcję do 31 XII 1995 r. Na emeryturę przeszedł z dniem 1 I 2000 r., ale do końca życia był aktywny zawodowo.

Od 11 III 1949 r. był członkiem ZBoWiD. W 1990 r. został członkiem Związku Żołnierzy AK, Oddział Radomsko, a w 1992 r. członkiem Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej (nr leg. 043804). Był aktywnym działaczem organizacji kombatanckich na terenie Przedborza i Masłowic. Przez szereg lat pełnił funkcję prezesa Polskiego Czerwonego Krzyża w Przedborzu. Jego prawdziwą pasją po ukończeniu czterdziestego roku życia stało się łowiectwo. Przez wiele lat był prezesem Koła Łowieckiego nr 25 „Łoś” w Przedborzu. Pasji swej był wierny aż do końca życia.

Zmarł nagle na serce 28 X 2002 r. Pochowany został na przedborskim cmentarzu. W trakcie pogrzebu, w którym uczestniczyło ponad 1000 osób, prowadzący uroczystości pogrzebowe ks. kan. Wacław Tomczyk (prywatnie przyjaciel zmarłego) wypowiedział znamienne słowa:

Żegnamy Cię, Doktorze Przedborza…

Ordery, odznaczenia: Krzyż Partyzancki (1982), Złoty Krzyż Zasługi (1983), Krzyż Armii Krajowej (1993), Odznaka Weterana Walk o Niepodległość (1995), Srebrny Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej (1996), Odznaka Pułkowa 27 p.p. A.K., Krzyż KWP (1997), Odznaka Pamiątkowa „Akcji Burza”, Złoty Medal Warszyca (2001), Brązowy Medal za Zasługi dla Łowiectwa, Medal Andrzeja Frycza- Modrzewskiego za zasługi dla województwa piotrkowskiego.

Stopnie wojskowe: podporucznik rez. (egzamin na oficera – 1956 r.); porucznik rez. (20 VIII 1976 r.); kapitan rez. (28 III 2000 r.)

Materiały własne autora.

Wojciech Ślusarczyk