sobkiewicz antoniSOBKIEWICZ Antoni (1845-1916) piwowar

Pochodził z miechowskiego. Po osiedleniu w Przedborzu w l. 80-tych, uzyskał zgodę władz zaborczych i wybudował browar nad Pilicą. Do nieistniejącego dziś obiektu, prowadzi ulica Browarna.

Widać, że dobrze wiodło mu się w interesach, skoro zdołał zakupić  od Stanisława Rudnickiego resztówkę folwarku Wola Przedborska (tj. 1 włókę = 16,8 ha) wraz z dworkiem – siedzibą dawnej ekonomii – i zabudową gospodarczą. Ciekawostką tej umowy był fakt jednoczesnego oddania folwarku w dzierżawę byłemu właścicielowi – Stanisławowi Rudnickiemu (zob.: Rudnicki Zygmunt Franciszek Michał).

Rudnicki zdaje się cierpiał na skutek obłożnej choroby. Jednak w 1917 r. stan jego zdrowia pogorszył się na tyle, że zrezygnował z dalszej dzierżawy i opuścił majątek.

Ożenił się w rodzinnych stronach z Ludwiką (Ludomirą?) z Dłużewskich (1853-1924). Z małżeństwa przyszło na świat w Przedborzu 2 synów: Ludwik Witold (1881-?) i Kazimierz (1889-1956) oraz 6 córek, które – nie licząc Janiny zmarłej jako niemowlę (1879) – dobrze zapisały się w dziejach miasta: Jadwiga (1877-1945) zamężna Assendi, żona pracownika umysłowego (zob. zięć: Cedro Mieczysław Zygmunt); bliźniaczki: Kazimiera Józefa (1883-?) i Adelajda Maria (1883-1963) zamężna za aptekarza (zob.:) Bolesława Lipińskiego; Stefania Antonina (1885-1961) zamężna Petelakowa, założycielka pierwszej w Przedborzu księgarni (zob. Sobkiewicz Stefania) oraz (zob.) Eugenia (1890-1975) zasłużona nauczycielka.

Antoni Sobkiewicz zmarł 26 II 1916 r. Akt zgonu sporządzono w parafii Bąkowa Góra. Spoczął w rodzinnym grobowcu na przedborskim cmentarzu. Po śmierci ojca gospodarzeniem w majątku zajął się jego młodszy syn Kazimierz.

USC Przedbórz, akt zgonu Jadwigi Assendi; Materiały Zdzisława Władysława Lipińskiego; list z 5 maja 1979 r.; materiały i fot. autora; informację o akcie zgonu nadesłał Paweł Zięba; http://rodzinastrychalskich.pl/

Wojciech Zawadzki