ciolek-herb-stanislaw-z-przedborzaSTANISŁAW z Przedborza, pleban w Dynowie

Daty życia nieznane. Wiadomo o nim tyle, że był proboszczem w Dynowie (podkarpackie) i altarzystą lwowskim oraz pisarzem w kancelarii królewskiej.

Otrzymał nobilitację szlachecką od króla Zygmunta I Starego 12 III 1512 r. w Krakowie. W wyniku dopuszczenia go do herbu rodowego przez Macieja z Drzewicy biskupa przemyskiego i kanclerza królestwa, Adama z Drzewicy podkomorzego sandomierskiego, Bernarda Maciejewskiego sędziego lubelskiego, Feliksa z Zelanki starosty łukowskiego i Jana Ciołka z Żelechowa, otrzymał herb Ciołek, właściwie: Ciołek II (Vitulum cornutum in campo rubeo et scuto flaveo pro clenodio sive armis – opis herbu w wolnym tłum.: byczek rogaty czerwony na tarczy złocistej z klejnotem zbrojnym).

Nobilitację otrzymał niewątpliwie za działalność w kancelarii królewskiej, co wynika z poparcia go przez kanclerza królestwa.

Barbara Trelińska, Nobilitacje duchowieństwa w Polsce w XVI wieku [w:] Polska heraldyka kościelna. Stan i perspektywy badań, pod redakcją K. Skupieńskiego i ks. Anzelma Weissa, Warszawa 2004 – materiał nadesłał Krzysztof Dorcz.

Henryka Zawadzka