STASZOŁEK Kazimierz członek konspiracji niepodległościowej, rozstrzelany przez Niemców

Brak informacji o tej osobie poza tą, iż na afiszu niemieckich władz okupacyjnych zapisano, że pochodzi z Przedborza. Był więziony w Końskich. Skazany został na karę śmierci „za należenie do niedozwolonej organizacji”. Wyrok wykonano 21 IV 1944 r. we wsi Wólka w gminie Słupia, pow. konecki. W tej samej egzekucji zamordowano (zob., tam też opis egzekucji) Stefana Todynka i (zob.) Józefa Kadzidłowskiego z Gór Mokrych.

Po ekshumacji w 1945 r., jego zwłoki zostały pochowane w zbiorowej mogile na cmentarzu w Końskich.

Śladowa informacja, że rodzina o tym nazwisku zamieszkiwała na Widomie, pozwala na przypuszczenie o możliwych związkach Kazimierza Staszołka z sierż. Rochem Baranem ps. „Kula”, dowódcą plutonu Armii Krajowej nr 58 „Żubr”.

Wg informacji z Muzeum Gross Rosen w Rogoźnicy, w tamtejszym obozie koncentracyjnym więziono Władysława Staszolka (Staszołka?), który wcześniej, do 1 IV 1944 r. był więziony w Radomiu. Z uwagi na zbieżność dat, być może obaj Kazimierz i Władysław, byli aresztowani w tym samym czasie i łączyło pokrewieństwo?

Kacperski Bogumił, Wroniszewski Jan Zbigniew, Końskie i powiat konecki 1939-1945, Część V – Konspiracja konecka 1939-1945, Struktury terenowe: podobwody i placówki, Końskie 2007; Zawadzki Wojciech, Imienna Lista Ofiar m. Przedborza w II wojnie światowej, Przedbórz-Bydgoszcz 2010; informacje Marka Kozerawskiego; www. straty.pl

Wojciech Zawadzki