STRADEL Jan Władysław (1912-1939?) kapral Wojska Polskiego

Urodził się 14 V 1912 r. w Przedborzu, w rodzinie Edwarda (1868-?) i Florentyny (1875-1948) z Borkowskich, córki Pawła i Antoniny z Majchrowskich.

O pochodzeniu rodziny Stradlów zob. biogram brata jego dziadka, Piotra Stradla.

Jego ojciec Edward, syn Wawrzyńca i Wiktorii z Jeżewskich, wcześniej w 1891 r. poślubił 18-letnią Teofilę z Wnuków, ze wsi Mrowina. W tym małżeństwie urodziło się dwoje dzieci: córka Apolonia, która przeżyła tylko 4 lata (1893-1897) i syn Wincenty, który urodził się w styczniu 1896 r., któremu po niespełna 2 miesiącach zmarła matka i on także zmarł po 4 kolejnych miesiącach. W tej sytuacji, jego ojciec Edward jeszcze w październiku 1896 r. poślubił Florentynę.

W tym małżeństwie urodziło się pięcioro dzieci, siostry Jana Władysława: Stanisława (1898-?), Marianna (1901-?) i Eufemia (1903-?) oraz brat Paweł (1909-?). Mieszkali przy ul. Kościelnej. Być może z racji sąsiedztwa ze szpitalem epidemicznym, Edward Stradel widnieje jako świadek śmierci sanitariuszki (zob.) Zofii Żarnach, podczas epidemii tyfusu w 1919 r.

Jan Władysław Stradel ukończył 7-klasową Szkołę Powszechną w Przedborzu. W l. 30-tych odbył 2-letnią służbę wojskową, najprawdopodobniej w Pułku Radiotelegraficznym w Warszawie. Ukończył szkołę podoficerską i został awansowany na stopień kaprala.

Po ukończeniu służby ożenił się 11 II 1934 r. w Przedborzu. Poślubił wówczas 20-letnią Marię Chotke, córkę Samuela i Rozyny z Botów, zamieszkałych we wsi Wojciechów. Jeszcze przed 1939 r. zamieszkał z żoną w Warszawie, ostatni adres: ul. Fryderyka Chopina 7.

Po wybuchu wojny, został powołany 3 IX 1939 r. do stawiennictwa w 9. Pułku Piechoty Legionów w Zamościu. Pułk ten początkowo walczył w pobliżu Końskich, a 8-9 IX 1939 r. brał udział w bitwie pod Iłżą, w której strona polska poniosła znaczne straty osobowe.

Jan Władysław Stradel zaginął w kampanii wojennej 1939 r.

W 1947 r. przed Sądem Grodzkim w Głuchołazach toczyła się sprawa o uznanie go za zmarłego.

Zbiory PSB; http://zaginieni1939-45.pl/; http://www.rodzinastrychalskich.pl/

 Wojciech Zawadzki