stradelSTRADEL Piotr (1843 lub 1849-1936) powstaniec 1863 r.

Piotr Stradeł urodził się w Przedborzu w 1849 r., syn szewca Jana i Heleny z Iżowskich (córki kupca Walentego i Teresy z Wyciskiewiczów, ur. w Nosalewicach w 1810 r., primo voto Kowalska, wdowa).

Pochodził z rzemieślniczej rodziny zapewne kolonistów (włoskich?), używającej w I poł. XIX w. nazwiska w zapisie fonetycznym „Stradeł”. Ojciec sprowadził się do Przedborza (z Włoszczowy?) w związku z uruchomieniem fabryki sukienniczej.

Wcześniej w 1836 r., przy narodzinach jego brata Wawrzyńca (1836-1877), wymieniono zawód jego ojca, jako fabrykanta sukna. W 1840 r. przy narodzinach brata Michała, ojciec wymieniony jest jako szewc. Piotr miał jeszcze braci: Józefa (1842) i Andrzeja (1854) oraz siostrę Katarzynę (1851-1875).

Dotychczas nie ustalono daty jego urodzin. Można więc przyjąć, że w okresie walk powstańczych l. 1863-1864  mógł być 20-letnim młodzieńcem albo 14-15-letnim chłopcem. To nie jedyny przedborzanin, który jako młodociany czynnie uczestniczył w powstaniu (zob. Lubasiński Stefan). Nie zachowały się żadne informacje o szczegółach jego udziału w powstaniu. Jednak w wolnej Polsce okazywano mu szacunek z tego właśnie powodu.

Po upadku powstania 1863 r. i wprowadzeniu obowiązku sporządzania akt stanu cywilnego w języku rosyjskim, zaczęto stosować formę zapisu nazwiska jako „Stradel”.

Mieszkał w Przedborzu, przy ul. Krakowskiej 26. Po śmierci żony Marii (1853 – 15 XII 1930), jako wymagający opieki 25 I 1931 r. w wieku 85 lat poślubił 50-letnią wdowę po inwalidzie żołnierzu Ignacym Duńskim, Antoninę z Widulińskich.

Zmarł 8 VIII 1936 r. W akcie zgonu zapisano, że żył lat 87, co zaświadczyli Józef Koski i Ludwik Niebelski. Na jego pomniku nagrobnym na przedborskim cmentarzu parafialnym podano, że żył lat 93.

Akta USC w Przedborzu; Wspomnienia Jadwigi Zielińskiej w zb. autora; informacje Krystyny Stanisławskiej; fot. Paweł Grabalski; http://rodzinastrychalskich.pl

Wojciech Zawadzki