sulnickiSULNICKI Bonawentura Józef ( 1786 – 1861) pisarz magistracki

Urodził się zapewne w Przedborzu w rodzinie Ignacego („od kilku lat” ekonoma u starosty przedborskiego Piotra Nałęcz-Małachowskiego) i Franciszki. Jego ojciec w trakcie lustracji królewskiej 1789 r. zaprzysięgał dokumenty złożone przez starostę.

Józef, imię używane, był pisarzem w Magistracie m. Przedborza. Obowiązki burmistrza pełnili wówczas kolejno: (zob.) Karol Rosiński oraz (zob.) Jakub Bronicki. Znane są jego podpisy i adnotacje na dokumentach z l. 1811-1814. Na dokumentach stanu cywilnego z 1813 r. w jednym z dwóch przypadków nazywa się go „urodzonym” czyli szlachcicem. W drugim z tych dokumentów nazywany jest „sąsiadem” Jana Żuchalskiego „dziedzica w części Przedborza”. O kilka lat starszy od niego Żuchalski, mieszkał w domu o numerze 131. Zapewne jego sąsiadem był też Kajetan Sulnicki – brat Bonawentury Józefa? – który w 1826 r. był zastępcą wójta gminy Przedbórz.

Ożeniony z Franciszką Gierczyńską miał córki: Sabinę Franciszkę (1812 Przedbórz -?), Józefę (? – 1813 Przedbórz), Michalinę Teklę (1820 Przedbórz-1822 Przedbórz) i Józefę (1822 Przedbórz – ?) i syna Tomasza Konstantego (1815 Przedbórz -?).

Po śmierci żony 55-letniej Franciszki w 1843 r., jeszcze w tym samym roku ożenił się powtórnie z 36-letnią Katarzyną Żuchalską, córką Jana i Cecylii z Gniewoszów.

Zmarł w 1861 r. w Przedborzu w wieku lat 75.

Informacje Huberta Niewęgłowskiego; dokumenty ze zbiorów Krzysztofa Woźniaka; http://rodzinastrychalskich.pl/

Wojciech Zawadzki