wierczyskiŚWIERCZYŃSKI Wiesław Józef (1882-1919) doktor medycyny, lekarz miejski

Pochodził z Kaliskiego. Syn Józefa i Marii z d. Truszkowska, żonaty z Ludwiką z d. Bagieńska. Wiadomo o nim, że medycynę studiował na Uniwersytecie w Dorpacie, semestr 159 w 1907 r. Rosjanie nazywali Dorpat wtedy Juriewem, obecnie to: Tartu w Estonii. Jako student przynależał do słynnej korporacji akademickiej Konwent Polonia, która kontynuowała w Dorpacie już od 1828 r. tradycje filomatów i filaretów. Zgodnie z ówczesną praktyką studenci zmieniali dość często uczelnie, by móc uczyć się u najlepszych profesorów. Stąd o studiach dra Świerczyńskiego przetrwały ledwie strzępy informacji.

W związku z przybieraniem na sile epidemii tyfusu w Przedborzu, niemieckie władze okupacyjne zaniepokojone rozwojem sytuacji skierowały tu w 1917 r. z Warszawy, ekipę szpitala epidemicznego w składzie: lekarz dr Wiesław Świerczyński i 2 sanitariuszki; jedną z nich była (zob.:) Zofia Żarnoch. Dr Świerczyński bardzo energicznie zabrał się do zwalczania epidemii, szczególnie preferując profilaktyczne działania sanitarne. Spowodował m.in. przybycie do miasta kolumny dezynfekcyjno-sanitarnej, której praca miała znaczny wpływ na ograniczenie tyfusu zwłaszcza w środowiskach biedoty.

Po śmierci dra (zob.:) Michała Rejmenta w październiku 1918 r., objął obowiązki lekarza miejskiego. Nie oparł się jednak zarazie i sam też zachorował na tyfus plamisty. Zmarł 18 I 1919 r., o godz. 19.00 w Przedborzu. Miał lat 36. Świadkowie: Walenty Matuszczyk i Stanisław Krasiński.

Epidemie chorób zakaźnych, głównie tyfusu w okresie I wojny światowej zdziesiątkowały ludność Przedborza. W ich wyniku zmarło co najmniej 884 mieszkańców. W walce z epidemią w Przedborzu zmarło też 3 lekarzy, 1 felczer i 1 sanitariuszka. Przyjaciele ufundowali Jego pamięci tablicę memorialną w kruchcie przedborskiego kościoła.

Akta USC w Przedborzu, akt zgonu 23/1919; tablica memorialna dra Wiesława Józefa Świerczyńskiego; Wspomnienia Jadwigi Zielińskiej; W. Zawadzki, Przedborski rapsod wojenny [w:] Gazeta Radomszczańska, R. 2009 nr 5; materiały autora; informacja „prawnuka” – 25 XI 2009 r.; fot. Paweł Grabalski.

Wojciech Zawadzki