SZAFRAŃSKI Władysław (1890-1944?) piekarz, żołnierz konspiracji niepodległościowej

Urodził się 5 XII 1890 r. we Włoszczowie. Drugie imię: Mieczysław -? Uczestnik walk o niepodległość Polski – podporucznik rezerwy piechoty (lista starszeństwa z 1 VI 1919 r. poz. 1027/1889). Był na ewidencji Powiatowej Komendy Uzupełnień w Częstochowie z przydziałem do Oficerskiej Kadry Okręgowej nr 4.

Prowadził piekarnię w Przedborzu.

Wg Wroniszewskiego – na przełomie 1939/1940 r. utworzył w Przedborzu konspiracyjną grupę o orientacji socjalistycznej powiązaną z podobną organizacją we Włoszczowie. Prawdopodobnie organizacja podporządkowała się Armii Krajowej. Ujęty przez żandarmerię niemiecką wskutek wsypy we Włoszczowie.

Zesłany do obozu koncentracyjnego Auschwitz, nr obozowy 62540. Tam podał do ewidencji swój zawód: technik. W 1944 r. został przeniesiony do kl. Buchenwald.

Zginął w obozie? Wg (zob.) Mariana Najmrockiego przeżył wojnę.

APP, Spis mieszkańców …; ROR-1934; B. Kacperski, J. Z. Wroniszewski, Końskie i powiat konecki 1939-1945, Część V, VI, Końskie 2007, 2008; informacja M. Najmrockiego; http://pl.auschwitz.org.pl

Wojciech Zawadzki