Szemberg (2)SZEMBERG Eugeniusz (1891-1947) sekretarz Zarządu Miejskiego

Urodził się 9 V 1891 r. w Dobromierzu w rodzinie pisarza gminnego Stanisława i Marianny z Ogonowskich. Ochrzczony został w kościele pw. św. Jakuba w Stanowiskach. rodzicami chrzestnymi byli Franciszka Szemberg i Paweł Ogonowski. Miał 10-ro rodzeństwa.

W przedborskim Magistracie zatrudnił się przed 1930 r. jako starszy kancelista. Już wtedy był wdowcem. W pracy zapoznał biuralistkę, pannę Antoninę Stefanię Lewandowską (2 II 1908-?), córkę Stefana i Marianny z Wójcickich. Poślubił ją 5 VII 1931 r. w kościele pw. Wniebowzięcia NMP i św. Tekli w Mninie.

W 1939 r. pracował w Zarządzie Miejskim w Przedborzu na stanowisku zastępcy sekretarza. Sekretarzem  wówczas był Kazimierz Florczak, a burmistrzem (zob.) Konstanty Kozakiewicz. Szemberg przez cały okres wojny prowadził m.in. referat ewidencji i ruchu ludności. Do jego obowiązków należało także wydawanie kartek żywnościowych, w tym dla Niemców i volksdeutschów – mieszkańców Przedborza. Znacznie uboższe kartki żywnościowe dla ludności polskiej wydawała (zob.) Jadwiga Zielińska. Zaś tzw. bezugszajny – kartki na obuwie i odzież dystrybuował (zob.) Józef Król.

Szemberg i Zielińska byli odpowiedzialni także za wydawanie tzw. kenkart, czyli okupacyjnych dowodów osobistych. Należy podkreślić, iż z narażeniem życia niejednokrotnie wydawali je osobom poszukiwanym przez okupanta i partyzantom.

Po śmierci Kazimierza Florczaka, który zmarł w 1943 r. z powodu uszczerbków na zdrowiu odniesionych w niemieckim więzieniu, Eugeniusz Szemberg objął stanowisko sekretarza. Pełnił je również po wyzwoleniu. Jednak od 15 VIII 1945 r. odszedł na własną prośbę, na roczny urlop bezpłatny w celach zdrowotnych.

Zmarł na raka 3 III 1947 r.,  w Szpitalu Ubezpieczeń Społecznych w Łodzi, miał 56 lat. Akt zgonu sporządzono jednak z błędnym zapisem, iż był rachmistrzem Zarządu Miejskiego.

Spoczął na przedborskim cmentarzu. Na jego tablicy nagrobnej nazwisko zapisano jako „Szenberg”, a lata życia, jako: „1871-1947”.

Po wyzwoleniu Stefania Szembergowa przez kilka lat pracowała w sekretariacie Liceum Ogólnokształcącego w Przedborzu. Mieli 3 dzieci, spośród których córka Elżbieta zwana Lalką, zamężna za Tadeuszem Dąbrowskim, od 1959 r. była przez kilka lat kierownikiem Biblioteki Miejskiej w Przedborzu. Później rodzina przeniosła się do Częstochowy.

Konstanty Kozakiewicz, Wspomnienia burmistrza miasta Przedborza 1939-1942, brm., mnps pow.; Wspomnienia Jadwigi Zielińskiej, mnps; Wojciech Zawadzki, Przedborski wrzesień, Obrona i zniszczenie miasta przez Niemców w 1939 r., Bydgoszcz 2004; Paweł Grabalski, Władze samorządowe miasta Przedborza w latach 1916-2015, Przedbórz 2015 tam także fot.; informacje Haliny Zielińskiej; http://www.rodzinastrychalskich.pl/; https://familysearch.org/

Wojciech Zawadzki