AUGUŚCIK Stanisław Maurycy (1936-1993) dziennikarz, reporter telewizyjny, dokumentalista Urodził się 22 IX 1936 r. w Przedborzu, jako syn Jana Auguścika i Lucjanny Gajzler. Jego chrzestnymi zostali Marianna Gajzler i Józef Gajzler. Po śmierci ojca, matka wyszła ponownie za mąż za Puto....

Więcej