todynek edwardTODYNEK Edward (1903-1942) robotnik rolny, zamordowany w KL Auschwitz

Urodził się 11 IX 1903 r. w Widomie, lewobrzeżnej części Przedborza, w rodzinie Ignacego i Ludwiki z Lewandowskich. Miał rodzeństwo: brata Juliana (1909-?) oraz siostry: Wiktorię zamężną Grat vel Grad (1905-1961), Bronisławę (1907-?), Stefanię zamężną Stępień (1910-?) i Mariannę zamężną Owczarek (1926-2010).

W przedborskim kościele 30 I 1928 r. poślubił 28-letnią pannę Antoninę Liwińską (1 XII 1899 Widoma – 30 VI 1981 Przedbórz), córkę Wawrzyńca i Tekli z Czaplów. Miał 4 dzieci, synów: Edwarda (1931 – 21 IV 1975) elektryka, Józefa (1933 – 8 XII 1978) i Stefana (2 IX 1937 – 13 II 2009) oraz córkę Kazimierę (16 I 1925 – 31 III 1988).

Pracował jako robotnik rolny. Aresztowany przez żandarmerię niemiecką w nocy z 1/2 X 1941 r. w grupie 14 mieszkańców Przedborza i okolicznych wiosek wraz z m.in.: (zob., tam także opis wywózki) ks. Zygmuntem Gajem i wiceburmistrzem (zob.) Antonim Żurawskim. Wywieziony do więzienia w Końskich, a następnie do Kielc. Wg relacji ks. Zygmunta Gaja bez przeprowadzenia śledztwa zesłano ich do KL Auschwitz. Grupę więźniów z Przedborza początkowo osadzono w bloku 18.

Edward Todynek otrzymał nr obozowy 23043. Zginął w KL Auschwitz 26 I 1942 r.

Domniemaną przyczyną jego aresztowania mogło być oskarżenie o udział w obronie Przedborza we wrześniu 1939 r.

List ks. Zygmunta Gaja do Zofii Żurawskiej z 8 III 1956 r., kopia w zbiorach autora; Zawadzki Wojciech, Imienna Lista Ofiar m. Przedborza w II wojnie światowej, Przedbórz-Bydgoszcz 2010; fotografię udostępniły: prawnuczka Justyna Todynek oraz także inne informacje wnuczka Małgorzata Todynek-Klusek, skanował Paweł Grabalski; informacje siostrzenicy Barbary Zych; materiały autora; http://www.rodzinastrychalskich.pl/; http://www.straty.pl/; http://pl.auschwitz.org/

Wojciech Zawadzki