tomczyskiTOMCZYŃSKI Władysław Piotr (1860-1925) organista

Syn Stanisława Ludwika i Pauliny Emilii z Włodarskich. Ojciec był pisarzem w Rączkach i prawdopodobnie w Kluczewsku.

Władysław obowiązki organisty w przedborskim kościele objął około r. 1893 po Wincentym Kucharskim (zob. Kucharski Eugeniusz Bonifacy). Proboszczem wówczas był (zob.) ks. Alfons Bułakowski. Wcześniej był organistą w kościele Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Czarnocinie pow. Piotrków Trybunalski.

Wg ustaleń Andrzeja Stoleckiego ok. 1900 r. zbudowano pierwsze organy w przedborskim kościele.

Była to jedna szafa. Miech dający powietrze do piszczałek napędzany był ręcznie. Robił to najczęściej, czyli kalikował grabarz Bogusław Cichoń na dzwonnicy. Organista sznurkiem pociągał dzwonek i w ten sposób dawał znak grabarzowi, aby ten kalikował.

Organy miały 5 oktaw oraz 8 głosów. Posiadały manuał ręczny i nożny pedał, czyli jakby nożną klawiaturę. Manuał umieszczony był z boku od strony południowej przy oknie. Piszczałki organów były wykonane z drewna oraz z rur ołowianych blaszanych.

Wybudował sobie dom (obecnie nieistniejący) przy ul. Kieleckiej 9. Z żoną Barbarą z Janickich (1864-1954) mieli 13 dzieci, spośród których 4 zmarło w dzieciństwie, a przeżyło 7 synów: Julian, Józef (1884 Srock – 1954 Łódź), Wacław (1886 Piotrków – 1960 Częstochowa), Ludwik (1890 Czarnocin – 1942 Przedbórz) nauczyciel, kierownik Szkoły Powszechnej nr 1 w Przedborzu, Stanisław (1893-1951) ksiądz, proboszcz parafii Rusinów, Antoni i Marian (1904 Przedbórz – 1982 Końskie) mieszkaniec Końskich oraz 2 córki: Anna (1898 Przedbórz – 1986 Końskie) zamężna Lesiak, nauczycielka w Przedborzu i Paulina (1907 Przedbórz – 1991) zamężna Kowalska, nauczycielka w Wieluniu.

Po jego śmierci w 1925 r. organistą został Jan Kardaszewski.

Prochy małżonków Władysława i Barbary Tomczyńskich w 1989 r. zostały umieszczone w murze kaplicy cmentarnej w Przedborzu.

Informacje Barbary Wicik; Z. W. Lipiński, Organiści kościoła parafialnego Przedbórz, o których słyszałem, znałem i pamiętam, mnps; A. Stolecki, Kościół św. Aleksego w Przedborzu, Kluczbork 2006; fot. udostepniła Barbara Wicik.

Wojciech Zawadzki