WADECKI Józef (1861-1916) farbiarz, burmistrz

Urodził się w rodzinie Ignacego i Anny z Konopackich. Pochodził z guberni piotrkowskiej, ale zawodowo związał się z Warszawą. Tam wykształcił się i pracował jako farbiarz. Także jako 26-latek, w warszawskiej parafii Wszystkich Świętych 7 VII 1886 r., poślubił 34-letnią warszawiankę, Józefę Marię Zdzieszyńską córkę Jana i Marcjanny z Chebdowskich. Po śmierci żony przeniósł się do Przedborza, gdzie było zapotrzebowanie na usługi farbiarskie w związku z przetwórstwem wełny. Tutaj, jako wdowiec, 20 II 1890 r., poślubił w przedborskim kościele 20-letnią pannę z Widomy, Michalinę Koncewicz, córkę Adama i Ewy Brylewską z Zarębów (zob. Brylewski Marcin). Zamieszkali w domu przy ul. Trytwa.

Miał z nią czworo dzieci: Mieczysława (1891-?), Bolesława (1893-1893), Bronisławę (1894-?) i Mariannę (1896-?). Pięć dni później po urodzeniu Marianny, zmarła jej matka Michalina (1 X 1870 – 1 IV 1896).

Wkrótce, 17 V 1896 r. Józef Wadecki poślubił młodszą siostrę zmarłej, 16-letnią Wiktorię (ur. 23 XII 1878). Miał z nią kolejnych ośmioro dzieci: Stanisławę (1897), Cecylię (16 IV 1898-IX 1978) która poślubiła (zob.) Czesława Brzechowskiego, Czesława Jana (1900-?) nauczyciela w Przedborzu i dyrektora szkoły im. A. Mickiewicza w Siedlcach, Bronisława Macieja (1902-?), Wacława Anastazego (15 IV 1904 Przedbórz – 16 XII 2000 Wrocław), Lucynę (1906-1999) która 7 IV 1934 r. poślubiła przedborzanina Wacława Dąbrowskiego, Henryka Wacława (1908-?), który 4 IV 1934 r. poślubił Zofię Laurę Szkopińską, oraz Józefa Stanisława (1910-?) i Janinę Stanisławę (1912).

W Przedborzu wspólnie z bezżennym bratem Antonim (1853-1899) prowadził warsztat farbiarski. Wiadomo, iż przed r. 1900 już udzielał się w towarzystwie ogniowym, funkcjonującym przed powołaniem straży ogniowej. Był jednym z dwóch pomocników naczelnika ochotników. W r. 1900 Józef i Antoni Wadeccy zostali wybrani na zastępców naczelnika nowo utworzonej ochotniczej straży ogniowej w Przedborzu.

Z chwilą wybuchu I wojny światowej przedstawiciele władzy rosyjskiej opuścili miasto (np. zob. Kołodiuk Piotr), w tym niektórzy przedstawiciele inteligencji (np. zob. Rejment Michał). Wielu przedborzan zostało powołanych do wojska rosyjskiego (np. zob. Tomczyński Ludwik Wiktor).

Burmistrzem miasta Przedborza został z nominacji okupacyjnych władz austriackich w 1915 r. Funkcję wiceburmistrza objął wtedy powstaniec z 1863 r. (zob.) Stefan Lubasiński. Miasto znalazło się wówczas na zapleczu linii frontu, która przebiegała w okolicy Fałkowa i Rudy Malenieckiej. W związku z tym, było przepełnione wojskiem. Upadł handel, zapanował głód i niedostatki.

26 II 1916 r. jego córka Bronisława poślubiła przedborzanina, sekwestratora sądowego Stanisława Więciorka lat 27.

Burmistrz Wadecki zmarł 29 II 1916 r. w Przedborzu i spoczął na miejscowym cmentarzu parafialnym.

Wspomnienia Jadwigi Zielińskiej mnps; zbiory PSB; informacje Haliny Zielińskiej, Bogumiły Bohacz, Ewy Kuczyńskiej i autora; Joanna Rutowicz, Społeczeństwo Przedborza w XIX w. i początkach XX w., Zarys problematyki [w:] „Zeszyty Radomszczańskie”, t. II, 2008; Paweł Grabalski, Władze samorządowe miasta Przedborza w latach 1916-2015, Przedbórz 2015; informację z „Kuriera Warszawskiego” z 23 września 1900 r. o utworzeniu straży ogniowej nadesłał Paweł Zięba; http://www.rodzinastrychalskich.pl/

  Wojciech Zawadzki