waliskiWALIŃSKI Jan (1896 – 1940) Katyńczyk

Urodził się 13 X 1896 r. w rodzinie Czesława i Jadwigi z Fijałkowskich w m. Biała Siedlecka. Do Wojska Polskiego wstąpił w 1919 r. Uczestniczył w wojnie polsko-bolszewickiej. W 1921 r. ukończył Szkołę Podchorążych Rezerwy (?) Kawalerii, po czym został przydzielony do IV Brygady Jazdy. Podporucznik zawodowy ze starszeństwem od dnia 1 VII 1921 r. W 1922 r. zwolniony do rezerwy z przydziałem do 1. Pułku Ułanów w Augustowie.

W okresie późniejszym, przynajmniej od 1934 r., zapewne w związku ze zmianą miejsca zamieszkania otrzymał z Powiatowej Komendy Uzupełnień w Radomsku, przydział mobilizacyjny do 3. Pułku Ułanów w Tarnowskich Górach. W 1932 r. otrzymał awans na porucznika ze starszeństwem od 2 I (poz. 78 na 190).

Jako inżynier zatrudniony był we własnym majątku Sokola Góra. Był znany ze swej szerokiej działalności politycznej zwłaszcza, jako prezes Zarządu Powiatowego Stronnictwa Narodowego w Radomsku. Zapewne to jego ożywionej działalności politycznej należy przypisywać silne wpływy SN w tej okolicy. Podczas okupacji niemieckiej w Sokolej Górze zawiązała się kompania „Las” NOW/NSZ/AK której żołnierze wraz z przedborzanami brali udział w wielu głośnych akcjach, m.in. na bank w Częstochowie w 1943 r.

Nieznane są okoliczności jego udziału w wojnie we wrześniu 1939 r. Por. Waliński w toku walk dostał się do niewoli sowieckiej. Był więziony w obozie jenieckim w Starobielsku.

Zamordowany został w Charkowie. Odznaczony był Krzyżem Walecznych – dwukrotnie. Awansowany pośmiertnie 11 XI 2007 r. na kapitana.

Lista Starobielska NKWD 447, CAW AP 3807; RO 1923,1924; ROR 1934; Charków, Księga Cmentarna Polskiego Cmentarza Wojennego, Warszawa 2003 (tam fotografia); materiały autora; W. Zawadzki, Zapomniana lista [w:] Gazeta Radomszczańska, 25 V 2005 r. Lista awansów Katyńczyków – poz. 4040.

Wojciech Zawadzki