WIDULIŃSKI Antoni (1789-1832) burmistrz, ekspedytor poczt w Przedborzu

Pochodził z zasłużonej rodziny pocztowców. Karol Widuliński (1775-1834) był sekretarzem generalnym poczt, a następnie II komisarzem Zarządu  w Dyrekcji Generalnej Poczt, zaś Mikołaj (brat Karola?) i Józef Widulińscy byli ekspedytorami poczt w Końskich.

O Antonim Widulińskim (syn Jana i Konstancji) wiadomo tylko tyle, że był ekspedytorem poczt w Przedborzu w l. 1827-1832. Poczta ta została uruchomiona w 1818 r. Prócz ekspedycji znajdowała się tu także stacja przeprzęgowa z 4 końmi. Obsługiwała wówczas trakt pocztowy nr 95 Końskie – Fałków – Przedbórz – Radomsko. Odległości z Przedborza do Fałkowa liczono na 2 mile, a do Radomska na 3 i pół mili. W tym okresie poczta w Przedborzu podlegała pod pocztowy urząd pośredni w Końskich.

Z aktu małżeństwa zawartego 30 X 1827 r. przez dyrektora fabryki sukienniczej w Przedborzu,  (zob.) Karola Ludwika Hamanna wynika, iż wówczas Antoni Widuliński sprawował także funkcję burmistrza m. Przedborza.

Zmarł 15 VII 1832 r. w Przedborzu. W akcie zgonu zapisano, iż zmarły burmistrz Przedborza miał 52 lata.

Wg informacji Krystyny Stanisławskiej – akt zgonu 73/1832; M. Czernik, Poczta Królestwa Polskiego w latach 1815-1851, Organizacja i dokumentacja działalności, Wrocław 1987; T. Suma, Urzędnicy pocztowi w Królestwie Polskim 1815-1871, Słownik biograficzny, Warszawa 2005 – w obu wymienionych pozycjach wymieniony jako ekspedytor poczt w Przedborzu w l.1827-1831.

Wojciech Zawadzki