WILK Stanisław (1909-1945) żołnierz Armii Krajowej

Urodził się 13 IV 1909 r. w Przyłankach w gminie Przedbórz, w rodzinie Wojciecha i Florentyny z Kusów. Ochrzczony został w przedborskim kościele 14 IV 1909 r.

W kościele w Czermnie 16 VIII 1934 r. poślubił 23-letnią Wiktorię Baran, córkę Piotra i Józefy z Koniecznych. Od 1936 r. zamieszkali we wsi Gustawów, gmina Czermno.

Aresztowany 27 IX 1944 r. wraz z Władysławem Młynarskim (1912-1945) przez żandarmerię niemiecką. Obaj zostali wywiezieni do obozu koncentracyjnego KL Gross Rosen. Informacja ta znajduje potwierdzenie w źródłach Muzeum Gross Rosen.

Wg dostępnych informacji Stanisław Wilk należał do placówki Armii Krajowej w Czermnie (konecki Obwód AK) oraz utrzymywał kontakty z konspiracją w Przedborzu (radomszczański Obwód AK).

Wobec tego, że nie powrócił do rodziny po wojnie, w 1948 r. Wiktoria Wilk złożyła wniosek do Sądu Grodzkiego w Przedborzu o uznanie Stanisława Wilka za zmarłego. Jego śmierć potwierdził więziony wraz z nim Józef Sikora z Czermna. Wg niego, Stanisław Wilk miał zginąć w obozie koncentracyjnym w Schlössenburgu. Wobec nie zgłoszenia się Stanisława Wilka na ogłoszenie sądowe w Monitorze Polskim Sąd przyjął, iż zmarł on wskutek uwięzienia w obozie koncentracyjnym, a datę śmierci ustalił na 9 V 1945 r.

Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, Delegatura w Kielcach, Sąd Grodzki w Przedborzu, sygn. akt (Zg. 3/48) – IPN Ki 58/1666 oraz dot. Władysława Młynarskiego: (Zg. 34/47) – IPN Ki 58/1663; Kacperski Bogumił, Wroniszewski Jan Zbigniew, Końskie i powiat konecki 1939-1945, Część V – Konspiracja konecka 1939-1945, Struktury terenowe: podobwody i placówki, Końskie 2007, s. 164; Część VI – Konecka Księga Pamięci, Końskie 2008; Adamczyk Marian, Czermno i okolice, historia miejscowości, Końskie 2012, s. 133 wymienia mieszkańca wsi Gustawów o nazwisku Jan Wilk o nieznanej dacie urodzenia, który miał zginąć w KL Mauthausen 23 IV 1945 r., natomiast na (niepełnej) liście osób z terenu gminy, które przebywały w niemieckich obozach koncentracyjnych nie umieścił Józefa Sikory; materiały autora; http://www.straty.pl

Wojciech Zawadzki