WOJTASZEK Stanisław (1930-2014) nauczyciel, dyrektor Liceum Ogólnokształcącego

Urodził się 4 IX 1930 r. w Smardzewicach pow. Opoczno, w rodzinie rolniczej Franciszka i Heleny z Głowów.

W l. 1938-44 uczęszczał do szkoły powszechnej w Smardzewicach. Po wyzwoleniu, w 1945 r. rozpoczął naukę w Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym w Tomaszowie Mazowieckim, którą ukończył w 1951 r. W tym czasie od 1948 r. należał do Związku Młodzieży Polskiej. Po maturze podjął studia wyższe na Wydziale Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w zakresie historii. Dyplom magisterski otrzymał w czerwcu 1955 r. Równocześnie, od 1954 r., podjął zaoczne studia w Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie.  W 1956 r. był na III roku studiów w tej uczelni. W 1955 r. pracując w Radzie Wojewódzkiej Ludowych Zespołów Sportowych w Lublinie, uzyskał państwowe uprawnienia instruktora lekkoatletyki.

Od 1 X 1956 r. został zatrudniony jako nauczyciel historii w przedborskim Liceum Ogólnokształcącym przez ówczesnego dyrektora, znanego ze stalinowskich poglądów Mariana Milanowskiego. Wiatry historii sprawiły, że niebawem dyr. Milanowski musiał odejść i zastąpił go na tym stanowisku (zob.) Stefan Nieracki. Po przedwczesnej śmierci w wieku 61 lat zasłużonego dyr. Nierackiego, dyrektorem LO z dniem 1 VIII 1963 r. został mgr Stanisław Wojtaszek.

Nowy dyrektor energicznie przystąpił do pracy. Zdyscyplinował niektórych leniwych pracowników administracyjnych, uporządkował stany mienia ruchomego szkoły i internatu. Zadbał także o należyte, a od szeregu lat zaniedbane sprawy zatrudnienia m.in. wybitnych, zasłużonych nauczycieli (zob.) Władysławy Lipkowskiej i (zob.) Aleksandra Manczarskiego. Zmieniono plan modernizacji budynku szkolnego i wpierw wybudowano salę gimnastyczną, a dopiero później połączono ją nowym skrzydłem ze starym budynkiem. Wymieniono także ogrzewanie piecowe na centralne i skanalizowano cały budynek. Przyległe boisko używane dotąd również przez piłkarzy KS „Pilica”, włączono do terenu szkoły i ogrodzono. Ówcześni uczniowie wykonywali wiele prac na boisku plantując teren, budując bieżnie i skocznie oraz sadząc drzewa.

Nauczał historii i wychowania obywatelskiego. Niekiedy, w zastępstwie prowadził lekcje wychowania fizycznego.

Warto przywołać fakt, że na tle budującej się hali sportowej w 1963 r., od strony ul. Piotrkowskiej rozwieszony był ogromny ekran i wieczorami odbywała się tam pierwsza w Przedborzu na wolnym powietrzu projekcja filmu fabularnego „Krzyżacy” w reż. Aleksandra Forda.

Udzielał się w życiu społeczno-politycznym miasta. W l. 1965-69 przewodniczył Komisji Oświaty i Kultury Rady Miejskiej. W kolejnych wyborach w 1969 r. został radnym.

W 1967 r. Kuratorium Okręgu Szkolnego w Kielcach:

po przeanalizowaniu osiągnięć Obywatela w pracy pedagogicznej, uznało je za wyróżniające w roku bieżącym i przyznało [mu] dodatek specjalny dla wybitnych pedagogów w wysokości 200 zł miesięcznie wypłacany w 1967 r.

Dyrektorem był do 1 IX 1969 r. Ogółem przepracował w liceum 19 lat.

Z dniem 1 VIII 1975 r.,  na własną prośbę został przeniesiony na stanowisko nauczyciela w Szkole Podstawowej w Wólce k. Słupi, w woj. kieleckim. Mieszkał stale w Przedborzu przy ul. Mostowej 4.

 W l. 1997-98 r. był członkiem redakcji gazetki „Ogniwo” posługującej się podtytułem: „Lokalne pismo prawicy”. Opublikował tam kilka niewielkich artykułów historycznych m.in.: „Haniebna rocznica” (nr 2); „Oswobodziciele” (nr 3); „Ekologia w Przedborzu” (nr 4); „Dziady” w Warszawie i Przedborzu” (nr 5); „1 i 17 września, 59. rocznica napaści na Polskę” (nr 9); „80-ta rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę” (nr 10).

Żonaty z Krystyną Gliszczyńską (11 XI 1938 Szarbsko – 5 II 2015) maturzystką Liceum Ogólnokształcącego w Przedborzu z 1957 r., nauczycielką w Szkole Podstawowej w Przedborzu. Miał syna Krzysztofa.

Zmarł 8 XII 2014 r. i spoczywa w rodzinnym grobie na cmentarzu w Przedborzu.

Archiwum Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Przedborzu, Akta Stanisława Wojtaszka; Grabalski Paweł, Władze samorządowe miasta Przedborza w latach 1916-2015, Przedbórz 2015; http://www.zsp-przedborz.edu.pl/

Wojciech Zawadzki